Bericht namens Franciscus Gasthuis & Vlietland en  de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Nissewaard en Schiedam

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Nissewaard hebben kennisgenomen van het voornemen van Franciscus Gasthuis & Vlietland om bepaalde vormen van zorg te concentreren op één locatie en andere zorg aan te bieden op meerdere locaties. De partijen hebben hierover gesproken tijdens een overleg op woensdag 17 februari 2016.

De gemeenten waarderen de inspanning van Franciscus Gasthuis & Vlietland om de zorg in de regio te verbeteren, maar hebben wel zorgen over de voorgestelde verdeling, met name over het verdwijnen van geboortezorg en kindergeneeskunde uit Schiedam. Ook andere partners in de zorgketen delen deze zorg. Daarom namen naast de wethouders van de vier gemeenten ook vertegenwoordigers van verloskundigen, huisartsen, GGD en kraamzorg deel aan het overleg met de Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Tijdens het overleg spraken alle partijen de uitdrukkelijke wens uit tijd en ruimte te vinden om de inhoud van het voornemen te bespreken in de ronde van consultatie en advisering, die het ziekenhuis doorloopt. Alle aanwezige partijen onderstrepen het belang van goede kwaliteit van zorg in de keten en de continuïteit van zorg voor de gehele regio. Dit is het gezamenlijke vertrekpunt om komende weken de gesprekken voort te zetten. Op initiatief van het ziekenhuis zullen op korte termijn nadere inhoudelijke gesprekken volgen over een aantal nog te bepalen thema’s.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    19 februari 2016 at 10:18

    ”IN VLIETLAND”

    Kust Francis Haar Pas Geboren….,
    Laat Franciscus Dat Niet Verstoren