door Floor Koornneef

MIDDEN-DELFLAND | De zuidplas van het Kraaiennest wordt dit jaar omgevormd tot een waar gruttoparadijs. Een ondiepe plas, waar grutto’s en andere weidevogels in het vroege voorjaar tot en met de zomer veilig kunnen rusten en voedsel kunnen vinden. Zo kunnen de vogels na de reis uit Afrika goed aansterken voor het broedseizoen.

“Grutto’s broeden in de naastgelegen polder. Hoe fitter ze zijn, hoe groter de kans dat ze hun kuikens groot kunnen brengen. En dat is hard nodig, want er worden te weinig kuikens vliegvlug” aldus John Kleijweg van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland, en bedenker van het plan.

tekst gaat verder onder de foto.

© John Kleijweg

© John Kleijweg

Vissen
Ter voorbereiding op de graafwerkzaamheden in de plas komende zomer, wordt de zuidplas in februari leeggevist door een beroepsvisser in samenwerking met Sportvisserijbelangen (SVB) Delfland. ‘De vissen worden door vrijwilligers op andere plekken weer uitgezet’ licht Theo Stremme, voorzitter van SVB Delfland toe, ‘na het leegvissen is het belangrijk dat er géén nieuwe vis in de plas wordt uitgezet door visliefhebbers‘.

Vrijwilligers die willen helpen bij het uitzetten van de vis kunnen zich melden via viswaterbeheer@svbdelfland.nl

Openheid
Om de open verbinding met de polder, waar de grutto’s broeden, te herstellen worden in overleg met Staatsbosbeheer de essen op de zuidelijke kade weggehaald. De wilgen in het riet worden geknot en kort gehouden. De kap en snoeiwerkzaamheden vinden plaats tussen 19 februari en 15 maart en zijn afgerond voor het broedseizoen. Tijdens de zaagwerkzaamheden is de wandelkade volledig afgesloten om veiligheidsredenen. Dit zal naar verwachting enkele dagen duren.

Samenwerking
Bij de aanpassing van de zuidplas zijn veel partijen betrokken. Het Hoogheemraadschap van Delfland is eigenaar van de plas. Marcel Belt is bestuurder bij Delfland: “Delfland zet de komende jaren fors in op het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied. Daarbij willen we graag met partners samenwerken en initiatieven ondersteunen. Dit weidevogelproject vinden wij een mooi initiatief om aan bij te dragen. Wij werken graag samen met het Weidevogelpacten de andere partners om deze plek in te richten voor deze prachtige vogels.”

De aanpassingen in de zuidplas van het Kraaiennest worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en de provincie Zuid-Holland.

Het plan is een initiatief van het Weidevogelpact Midden-Delfland, het samenwerkingsverband waarin Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen: KNNV afdeling Delfland), LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland samenwerken om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt