door Suzanne Stolk

MAASSLUIS | De Duurzame Maassluizers zijn een groep bewoners uit alle delen van Maassluis die eind 2020 is ontstaan. Wij ontwikkelen activiteiten rond de thema’s: groen, energie(transitie), mobiliteit en afval. Ook zijn we klankbord voor de gemeente en hebben we een signaalfunctie.

Wij hebben het nieuwe coalitieakkoord onlangs gescreend op de duurzame thema’s. Onze bevindingen zijn te vinden in een artikel op onze website via deze link:

Artikel

Voor wie dat artikel te lang is, dient onderstaande, ingekorte artikel-tekst.

Duurzame Maassluizers screenen coalitieakkoord op duurzame thema’s

Op donderdag 16 juni presenteerden CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang in het Vrijheidspark hun coalitieakkoord 2022-2026 met als titel: ‘Samen betrokken het verschil maken’

De bewonersgroep ‘Duurzame Maassluizers’ hoopt uiteraard dat ook op duurzame thema’s het verschil gemaakt gaat worden! Ze screenden het akkoord op de thema’s waar de werkgroepen van de Duurzame Maassluizers zich mee bezig houden, namelijk:  Groen, Mobiliteit, Energie en Afval.

Groen
We lezen dat klimaatadaptatie en biodiversiteit hoog op de agenda staan de komende jaren. Er wordt in kwalitatiever groen wordt geïnvesteerd, waaronder een nieuw park in het gebied de Oude Maasdijk. En men staat positief tegenover de realisatie van een Tiny Forest.

►De werkgroep Groen is positief over deze ontwikkelingen.

Mobiliteit
In het nieuwe akkoord staan veel algemene duurzame wensen voor de mobiliteit in Maassluis, zoals meer aandacht voor fietsers en voetgangers, instellen van 30-km-zones, betere trottoirs en fietspaden, fietsenstallingen. De deelscooters zijn gewenst, maar mogen geen overlast geven. Het OV moet op peil gehouden worden.

► De werkgroep Mobiliteit juicht het toe dat het stimuleren van fietsen en lopen wordt bevorderd.

Energie
We lezen in het akkoord dat Maassluis op realistische en praktische manier wil verduurzamen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. De komende jaren zullen in het teken staan van voorbereidingen op het vlak van alternatieve energie (anders dan gas) in de wijken van Maassluis. De Transitievisie Warmte Maassluis wordt uitgewerkt naar concrete plannen per wijk.

►Wat opvalt is dat het woord “energiearmoede” nergens voorkomt in het coalitieakkoord. Terwijl dit momenteel dé grote uitdaging is.
Vanuit de Duurzame Maassluizers werkgroep Energie is al een klein team opgeleid tot energiecoach en zij merken dat er al meer vraag is om advies dan het team kan bieden.

Afval
In het akkoord wordt over afval gemeld dat de komende tijd het “omgekeerd inzamelen” verder wordt ingevoerd. De centrale rol van de milieustraat wordt meer onderstreept. De ontwikkelingen van de circulaire economie worden gevolgd om minder afval te krijgen.

►De aanpak van zwerfafval komt niet aan de orde.

De werkgroep Afval zal de gemeente houden aan de voortzetting van het huidige beleid om het zwerfafval terug te dringen. Het ideaal moet zijn “Maassluis; zwerfvuilvrije stad”.

Op de website van de Duurzame Maassluizers is een uitgebreider artikel te vinden met onze reactie op het coalitieakkoord. Lees meer: via www.duurzamemaassluizers.nl

Er is ook een Duurzame Maassluizers- Facebookpagina die u kunt volgen.

 

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.