MAASSLUIS | Er zijn diverse signalen – door inwoners zowel als van de Maassluise boomredders op facebook – gegeven dat  men ‘geen touw kan vastknopen’ aan het gemeentelijk maaibeleid sinds er een firma is ingehuurd in 2018. Hoewel het geen antwoord is op de vele vragen kunnen we sinds deze week lezen op de website van de gemeente wat de uitgangspunten zijn. 

Op de website staat te lezen:

Tijdens het groeiseizoen genieten (wilde) bijen, vlinders en andere insecten van de bloemen in het openbare groen van Maassluis. In de zomer komen er regelmatig vragen van bewoners over maaiwerkzaamheden. Waarom is het gras hier langer en daar korter en waarom staan er op de ene plek veel bloemen en ergens anders niet?

© Trasmolen

De gemeente gebruikt binnen Maassluis drie manieren van maaien voor de verschillende groenstroken. Er zijn:

  • gazons,
  • gebieden met ‘ruwgras’ en
  • bloemenweides.

Gazons

Speelweides, trapveldjes en stroken langs wegen en (fiets)paden worden intensief onderhouden. Deze gazons worden ongeveer 22 tot 26 keer per jaar gemaaid. Voor het gebruik en bijvoorbeeld de verkeersveiligheid is het belangrijk dat dit gras kort wordt gehouden. Het maaisel blijft liggen, zodat het grasveld wordt bemest.

Ruwgras
Een groenstrook met ruwgras wordt 5 tot 6 keer per jaar gemaaid. Dit zijn vaak plekken die lastiger te bereiken zijn zoals taluds en slootkanten. Hier mogen de planten wat hoger worden en langer blijven groeien. Een klepelmaaier freest het groen op deze plekken kapot. Dit groenafval blijft liggen om de grond te bemesten.

Bloemenweides
Om planten en bloemen zoveel mogelijk de kans te geven worden bloemenweides een of twee keer per jaar gemaaid. Het ‘hooi’ wordt hier gedroogd waardoor zaden zich verspreiden en de planten weer terugkomen op deze plekken. Het gedroogde maaisel wordt afgevoerd.
Een mooi voorbeeld van een bloemenweide is het Sterrenbos langs de Waterweg; hier is een grote verscheidenheid aan planten te vinden.

Maaibeleid verandert
De gemeente Maassluis is het maaibeleid stap voor stap aan het veranderen. Zo zijn verschillende gazons al omgevormd tot bloemenweides. Op die manier wordt de biodiversiteit in de stad groter. De bloemen en planten zorgen voor beschutting en eten voor insecten, vogels en zelfs egels. Om die reden gaan deze groenstroken niet gemaaid de winter in. Bloemenweides houden regenwater ook beter vast. Bij heftige buien kan zo wateroverlast worden voorkomen.

Steeds meer mensen weten de verscheidenheid aan bloemen, aren, zaden, bladvormen en kleuren te waarderen. Meerdere bewoners vroegen al aan de gemeente te stoppen met het traditionele maaien vanwege de mooie bloemen die dan verdwijnen.

Lees meer over het maaibeleid van de gemeente op Maaien


© AVW – MSV’71

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt