© www.maassluis.nu - slagader

MAASSLUIS | Het Hoogheemraadschap van Delfland beheert het watersysteem. In veel stadskernen loopt de slagader van hun watersysteem (boezemwater) door het centrum. Deze gracht of vaart is dus een belangrijke schakel voor het afvoeren van het overtollige water uit het gebied. Langs de gracht liggen kades die het centrum en de achterliggende polders beschermen tegen overstroming. Het is van belang dat deze hoog genoeg blijven om droge voeten te kunnen houden.

Twintig kilometer kade in de binnensteden van bijna alle gemeenten binnen Delfland voldoet niet meer aan de wettelijke norm en is te laag. De kades verzakken door bodemdaling. Het eenvoudig ophogen van de kades is vaak niet mogelijk omdat er weinig ruimte is tussen water en bebouwing. Ook houd het waterschap rekening met de belangen van bewoners en winkeliers, kabels en leidingen, het verkeer, en de inrichting en uitstraling van de straten.

Dit vraagt dus om een andere manier van werken. Samen met gemeenten en bewoners gaat Delfland op zoek naar passende oplossingen, zodat inwoners droge voeten houden en de binnenstad goed bereikbaar en leefbaar blijft.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt