DELFLAND | In haar meest recente nieuwsbrief meldt het Hoogheemraadschap van Delfland diverse acties rond de extreme droogte. De droogte heeft danig invloed op de leefomgeving en vereist extra aandacht op diverse aspecten.

Dode vissen en laag waterpeil
We zijn extra alert op dode dieren; om gezondheidsklachten te voorkomen zorgen we dat die zo snel mogelijk uit het water worden gehaald. Ook onderzoeken wij ter plaatse de waterkwaliteit, indien nodig nemen we maatregelen.

Bij melding van een laag waterpeil checken we de oorzaak: laag peil kan namelijk ook een andere reden hebben dan droogte, bijvoorbeeld een verstopte duiker. Dit kunnen we dan verhelpen.

 Overzicht: acties in verband met de droogte
Delfland is – nog steeds – hard aan de slag om de gevolgen van de aanhoudende droogte het hoofd te bieden. Voldoende zoet water van goede kwaliteit is heel belangrijk voor de land- en tuinbouw, de waterkwaliteit in onze sloten, vaarten en (zwem-)plassen en voor al wat leeft. Het aanhouden van het juiste waterpeil is nodig voor de stevigheid van droogtegevoelige dijken; daarnaast kunnen dijken schade oplopen door de droogte.

Extra aanvoer van zoet water
Sinds juni laten we daarom extra water in uit het Brielse Meer. In juli is daarnaast ook nog de Kleinschalige Wateraanvoer voorziening (KWA) in werking gesteld. Daarmee wordt via drie alternatieve routes zoet water uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal aangevoerd. We werken daarin nauw samen met onze buurwaterschappen. De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het transport van het water richting het gebied van  het Hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland gebruikt een deel van dit water zelf en geeft op zijn beurt ook weer een deel van het aangevoerde water door aan Delfland. Delfland voert vervolgens dit water deels door naar buurwaterschap Schieland en de
Krimpenerwaard.

Extra dijkinspecties
Om eventuele problemen met droogtescheuren in de dijken vóór te zijn, inspecteren we de droogtegevoelige dijken. Ook onze speciaal hiervoor opgeleide vrijwillige  dijkwachters helpen daarbij mee. Waar nodig zijn scheuren gerepareerd. Als er hevige regen wordt verwacht, houden we de dijken extra goed in de gaten en is er steeds een aannemer stand-by om eventuele schade aan dijken direct te verhelpen.

Geiten en schapen kunnen droge dijken beschadigen. Ze eten het gras dat de dijk beschermt en met hun hoeven kunnen ze eventuele scheuren groter maken. Daarom deden we het verzoek om geiten en schapen niet op de dijken te laten lopen. Bij controles maken onze inspecteurs hiervan melding en nemen wij contact op met de eigenaar.

Overstorten riolering tegengaan
Als er veel regen valt, kan het zo zijn dat het riool niet al het water kan verwerken. In dat geval loopt het riool over in sloten en vaarten. Dit komt de kwaliteit van het water niet ten goede. Door het mooie weer kunnen sloten snel begroeid raken, dit belemmert het afvoeren van water door onze gemalen. Op plekken waar het van belang is voor de waterafvoer worden de sloten uit voorzorg gemaaid.

Nu de grond zo droog is kan deze de verwachte hoeveelheid regenwater onvoldoende opnemen en krijgen ook sloten en grachten in korte tijd veel water te verwerken. Om het regenwater zo goed mogelijk te laten wegstromen laten we het waterpeil dalen. Voor het geval er zeer hevige, maar heel plaatselijk piekbuien worden verwacht, hebben we een speciaal Droogteprotocol vastgesteld. Zo houden we extra rekening met de mogelijkheid dat de regenbui misschien niet valt of onvoldoende is om het water aan te vullen.

 Schutregime voor Parksluizen, Vlaardinger Driesluizen en Buitensluis Schiedam
————————————————————
Bij het schutten van schepen bij sluizen aan de Nieuwe Waterweg komt veel water met een hoog zoutgehalte het gebied van Delfland binnen, waardoor verzilting van de Delftse Schie en de Vlaardinger Vaart optreedt. Wegens de aanhoudende droogte en de verminderde aanvoer van zoet water is er te weinig zoet water om het water door te spoelen. Daarom is voor de genoemde sluizen een beperkt schutregime ingesteld.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt