Door Gemeente Maassluis

Maassluis | De gemeente Maassluis nodigt geïnteresseerden uit voor een informatieavond op maandag 28 november over de aanpassing van het bestemmingsplan in een deel van de Burgemeesterswijk. Tijdens de avond is het tevens mogelijk om vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente. Ook woningcorporatie Maasdelta is hierbij aanwezig.

De informatieavond zal specifiek gaan over het zogenaamde voorzieningenveld. Dit is het gebied ten zuiden van de flats aan de Zaneveldstraat waar de basisschool Kardinaal Alfrink, sportschool Life, kinderopvang Tik Tak, moskee Ibrahim en de Koninkrijkszaal van Jehova’s Getuigen zijn gevestigd. De moskee en de Koninkrijkszaal blijven staan; de basisschool, kinderopvang en sportschool worden over ongeveer 2 jaar gesloopt. Begin 2023 zal worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Direct omwonenden ontvangen hierover een brief.

Na de vernieuwing van het bestemmingsplan kunnen er maximaal 70 woningen gebouwd worden. Het gaat dan om een woongebouw met sociale huurwoningen voor ouderen en laagbouw koop- en huurwoningen.

Wij stellen het op prijs als u zich uiterlijk vrijdag 25 november aanmeldt via participatie@maassluis.nl. Vermeld daarbij met hoeveel personen u komt. De informatieavond is op maandag 28 november in de Kardinaal Alfrinkschool, Dr. Jan Schoutenlaan 3. U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur terecht.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema