MAASSLUIS | Afgelopen dinsdag werd de motie van FvM weggestemd door de gemeenteraad. Die motie vroeg om herziening van het afvalbeleid (wat nu scheiding aan de bron wil bewerkstelligen, door meer kliko’s per huis, afsluitbare publieke containers enz. )

Een nieuw element is het werken met toegangspasjes voor toegang tot de afvalcontainer. De proefperiode (pilot) loopt al sinds 2020. Meetresultaten – die duidelijk maken wat het effect is – van die pilot in de Vogelwijk zijn niet opgeleverd door inmiddels ex-wethouder Voskamp.

Een lezer wil zijn ervaring delen:


Maassluis,

 

© Ronald van Beest

Wat een verbetering die nieuwe ondergrondse vuilcontainers in de Vogelwijk: je opent hem, als je geluk hebt, met jouw pasje…

Kwisje:

A: De containers zijn kleiner
B: De laadklep is te klein zodat zakken klem komen te zitten
C: Ze worden minder vaak geleegd
D: Met die oude containers waren er nooit problemen
E : Zitten nog in de garantie dus terugbrengen die dingen en de oude weer plaatsen

Antwoord: Alle antwoorden zijn goed

Ervaringsdeskundige in afval naar de container brengen,

Ronald van Beest

2 0 2 1

Terugblik op informatiebijeenkomsten afval scheiden

2 0 2 0

Primeur: milieu-eiland Zwaluwstraat


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud