MAASSLUIS | Inwoner mevrouw Frieda van den Bosch woont al 15 jaar in de Logger. Zij klimt in de pen omdat haar straat met een grote onduidelijkheid zit over de stand van zaken rond een voorgenomen afsluiting. Communicatie door de gemeente blijft tot nu toe achterwege.

 


Maassluis.nu,

Op 13 januari 2022 hebben wij een brief ontvangen van de gemeente Maassluis. (De brief is verkeerd gedateerd en staat op 2021, maar dit terzijde).

In deze brief werden wij op de hoogte gebracht van de fysieke afsluiting en konden wij hier bezwaar tegen maken en hebben dit ook collectief gedaan op 18 februari 2022 met bijna alle bewoners van de Logger.

Van de 30 adressen hebben 25 het bezwaarschrift ondertekend, 2 waren voor het afsluiten van de Chopinstraat, 2 waren aan het twijfelen en 1 was niet thuis.

In een brief gedateerd 10 maart zijn wij schriftelijk uitgenodigd op 31 maart 2022 om ons bezwaar te komen toelichten voor een bezwarencommissie. Op 31 mei heb ik een nieuwe mail ontvangen van de gemeente met de vraag of wij nog willen meedenken over een oplossing en zullen dan binnenkort opnieuw worden uitgenodigd.

Die afsluiting zal zeker komen. Maar waar deze precies zal zijn, is nog onbekend.

Op dit moment maken bijna alle bewoners gebruik van de ontsluiting Chopinstraat. Dit heeft twee oorzaken: één is de hoge verkeersdrempel bij het stationsplein, de tweede is dat het véél korter is als je richting de snelweg gaat.

Ter afsluiting wil ik nog even benoemen dat de Chopinstraat al jaren geleden is afgesloten. Waarom dit toen is gebeurd is niet bekend. Het liefst zien wij als bewoners dat deze weg opengesteld wordt voor uitsluitend bewoners eventueel met snelheid-belemmerende maatregelen.

Ook indien er een calamiteit plaats vindt voor alle bewoners of persoonlijk, geeft deze ontsluiting een veiliger gevoel. De gemeente geeft aan dat als er een calamiteit is, dat het paaltje door de politie weggehaald zal worden. Best lastig lijkt mij als er een calamiteit ergens is, dat er dan toch een politieauto beschikbaar is om even bij ons in de straat het paaltje te verwijderen.

Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken dat de informatievoorziening bij de gemeente Maassluis niet echt heel duidelijk en overzichtelijk is. Als je op de site naar dit onderwerp op zoek gaat, komt er niets naar voren.

Ik hoop dat jullie er een nieuws item van willen maken.

Met vriendelijke groet,

Frieda van den Bosch


De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud