VLAARDINGEN | Het college heeft besloten de Gewijzigde intentieovereenkomst inzake de toekomst afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht te Vlaardingen vast te stellen. AWZI De Groote Lucht bereikt binnenkort het einde van haar levensduur en moet worden vervangen door een zuivering die weer 30 tot 40 jaar het afvalwater van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed en duurzaam schoonmaakt.  

Delfland heeft een uitgebreide verkenning gedaan naar grootschalige renovatie op de huidige locatie en nieuwbouw op Vergulde Hand West. Op basis van de bevindingen heeft het Algemeen Bestuur op 15 juli 2022 besloten tot uitwerking van nieuwbouw als voorlopig voorkeursalternatief.

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft in juli 2021 in een motie bezwaren aangegeven tegen nieuwbouw. In een gezamenlijk proces met de gemeente is in het tweede deel van de verkenning in het bijzonder aandacht gegeven aan deze bezwaren. Daarbij is gebleken dat het mogelijk is deze weg te nemen.

Het college van B&W heeft aangegeven de voorkeur van Delfland voor nieuwbouw daarmee te kunnen en willen ondersteunen en afspraken hierover met Delfland vast te willen leggen in een gewijzigde intentieovereenkomst. Deze overeenkomst is op 16 augustus 2022 door het college van B&W van de gemeente Vlaardingen geaccordeerd.

© Delfland

 

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen