Intentieovereenkomst toekomst AWZI De Groote Lucht 

Deze overeenkomst is op 16 augustus 2022 door het college van B&W van de gemeente Vlaardingen geaccordeerd. 

LEES MEER →

AWP vindt ‘bromaat’ in Krabbenplas onwenselijk

De AWP is huiverig voor bromaat en zou het liefste zien dat er helemaal geen bromaat in de Krabbenplas terecht komt.

LEES MEER →

Nieuwbouw rioolwaterzuivering De groote lucht is veel duurzamer

Met de oude locatie kunnen leuke dingen worden gedaan zoals aanleg van een groen park of bouw van prachtige woontorens met uitzicht op de Nieuwe Waterweg en misschien wel allebei!

LEES MEER →

Nieuwe meetmethode voor duurzamer slibverwerking

Op AWZI De Groote Lucht moet de slibontwateringsinstallatie worden vervangen. Door de nieuwe installatie te voorzien van een nieuwe ‘continue inline meting’, neemt de efficiëntie van de slibontwatering toe en wordt handmatige bemonstering overbodig.

LEES MEER →

30/6 Vermeer inspireert Delfland

VERMEER INSPIREERT DELFLAND VOOR DE TOEKOMST VAN DE AFVALWATERSECTOR MAASSLUIS …

LEES MEER →