Delfland wil voor het beter verwerken van slib op de afvalwaterzuiveringen ervaring opdoen met een nieuwe meetmethode.

DELFLAND | Hoogheemraadschap van Delfland wil voor het beter verwerken van slib op de afvalwaterzuiveringen ervaring opdoen met een nieuwe meetmethode. Het college heeft hiermee ingestemd.

Delfland maakt het afvalwater schoon van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven. Op AWZI De Groote Lucht maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en De Lier. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in ons gebied. Bij dat schoonmaken blijft slib over. Dit slib vergisten wij om biogas op te wekken dat wordt gebruikt om groen gas van te maken.

© google maps

Het uitgegiste slib dat overblijft wordt vervoerd naar een slibverbrandingsinstallatie. Om het aantal vervoersbewegingen en de nabehandelingskosten te beperken, halen wij het water dat nog in het restslib zit er zoveel mogelijk uit. Dat gebeurt in een slibontwateringsinstallatie.

Op AWZI De Groote Lucht moet de slibontwateringsinstallatie worden vervangen. Door de nieuwe installatie te voorzien van een nieuwe ‘continue inline meting’, neemt de efficiëntie van de slibontwatering toe en wordt handmatige bemonstering overbodig.

Daarmee draagt de nieuwe meetmethode naar verwachting bij aan Delflandse doelstellingen voor duurzaamheid en het verder verbeteren van de arbeidsveiligheid.

bron: Hoogheemraadschap van Delfland

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt