MAASSLUIS | De gemeentebreed uitgezette petitie voor de Maassluise bevolking, “110 slopen, 110 woningen herbouwen plus een recreatieruimte en binnengalerij” wordt door een aantal middenstanders in de binnenstad ondersteund door aan de Maassluizers de mogelijkheid te bieden hun handtekening te laten zetten op de daar aanwezige petitie formulieren. Immers niet iedereen is in het bezit van een PC en weet de weg te vinden naar de petitie op Maassluis.nu.

De BCdeV krijgt signalen over een discussie of dit wel de juiste plek is waar bewoners van Maassluis hun steun aan de Vlietbewoners kunnen doen gelden door hun handtekening te plaatsen op de petitielijsten.

Voor de goede orde: de BcdeV is niet tegen herstructurering/nieuwbouw, maar pleit voor voldoende vervangende woonruimte in Sluispolder West (binnenstad) voor de huidige Vlietbewoners, zoals ook beloofd in een schrijven van Maasdelta dd 13 februari 2013 door Manager Wonen Remon Dul “Een voorwaarde van Maasdelta is bovendien dat De Vliet pas gesloopt gaat worden, nadat er voldoende vervangende nieuwbouw in Sluispolder West gerealiseerd is”.

De BC de Vliet wil bij deze de middenstanders die bereid waren de petitieformulieren in hun winkel neer te leggen hartelijk danken hiervoor.
Voor wie alsnog de petitie wil steunen, doe dit vooral …

Wilt u ook dat de gemeente de plannen heroverweegt, klik dan op de afbeelding …

Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

actief tot 06-2021 | Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis