RIJNMOND | Samenwerking Job Academie maakt de stap van leren naar werken voor (zeer) moeilijk lerende jongeren makkelijker, Op maandag 31 augustus 2020 hebben de directies van Franciscus Vlietland Groep, De Zellinge, Stroomopwaarts, Stichting BOOR, MEE Rotterdam Rijnmond en Teamgarantiebanen IJsselgemeenten hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst Job Academie.

Deze samenwerking zorgt dat de stap van school naar werk voor (zeer) moeilijk lerende jongeren succesvol is.

De ondertekening vond plaats op het Werkplein van Stroomopwaarts in Vlaardingen. De inzet is om naast de opleiding en stages er voor te zorgen dat driekwart van de leerlingen binnen drie maanden na de stage een baan voor (on)bepaalde tijd heeft bij Franciscus Vlietland, De Zellingen of stichting BOOR of binnen de regio Rotterdam Rijnmond. Voor de overige stagiaires zoekt men binnen 6 maanden een baan voor (on)bepaalde tijd.

© Jan Wapenaar – Huub van Blijswijk (BOOR), Rene de Jonge (Zellingen), Frans v.d. Meij (IJsselgemeenten), Marjolein Tasche (Franciscus), Richard Scalzo (MEE) en Desiree Curfs (Stroomopwaarts).

Werken kun je leren
Het uitgangspunt van de Job Academie is simpel: Werken kun je leren. Leerlingen volgen een leerwerktraject in een bedrijf. In het laatste schooljaar van het VSO of Praktijkonderwijs is de leerling 5 dagen per week aanwezig op het bedrijf. De leerlingen krijgen daar les en lopen verschillendestages. De leerkracht en de jobcoach zijn er iedere dag om les te geven en te begeleiden op de werkvloer. Aan het eind krijgt de leerling deelcertificaten op MBO-niveau.

Binnen de Job Academie stellen de Franciscus Vlietland Groep, De Zellingen en Stichting BOOR ieder 12 stageplaatsen beschikbaar. Zij zorgen voor les- en werkruimte. Stichting BOOR verzorgt het onderwijs aan de leerlingen via getrainde docenten en doet de nazorg. De Jobcoaches en de schoolmaatschappelijk werker zijn ingehuurd bij MEE Rotterdam Rijnmond. MEE biedt de leerlingen – met MEE op Weg – ook ondersteuning voor het vervoer tussen woon- en stageplaats.
Stroomopwaarts vergoedt de trajectkosten voor deelnemers uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en Teamgarantiebanen IJsselgemeenten doet hetzelfde voor de deelnemers uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas.

Deze aanpak zorgt er voor dat de overgang van school naar werk vloeiender verloopt en de kans op duurzame en bestendige arbeid vergroot.

Meer informatie over de Job Academie op: de jobacademie

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt