Rijksbezuinigingen door slecht voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische groei Maassluis

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) : meer geld nodig voor mobiliteit

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG | De 23 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag doen een oproep aan het nieuwe kabinet om het jaarlijkse mobiliteitsbudget (BDU) voor de regio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag te verhogen met 250 miljoen euro en weer te laten meegroeien met de reizigersgroei. Door de rijksbezuinigingen uit het verleden en de oplopende kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van het tram- en metronetwerk, blijft er nauwelijks geld over voor investeringen in nieuwe OV-verbindingen, fietspaden en wegen. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Leefbaarheid regio in het gedrang
De Maassluise wethouder Kees Pleijsier, tevens bestuurslid van de Vervoersautoriteit MRDH: “Als het Rijk niet in het mobiliteitsvraagstuk wil investeren, dan loopt het verkeer in de hele randstad vast. Dat is slecht voor de bereikbaarheid, slecht voor de leefbaarheid en slecht voor de economische groei van Maassluis en de regio.

Kwaliteitsverbetering OV kost meer geld
Met investeringen in nieuwe OV-lijnen zoals RandstadRail en de Hoekse Lijn, zorgt de Metropoolregio ervoor dat de inwoners snel en comfortabel naar hun werk, school of andere voorzieningen kunnen reizen. Ook de kwaliteitsslag in het OV door actuele reisinformatie op de haltes en nieuwe, moderne en toegankelijke voertuigen hebben bijgedragen aan de bereikbaarheid van de regio. Deze investeringen leiden echter ook tot hogere kosten in het beheer en onderhoud van het tram- en metronetwerk. Kosten die een steeds groter deel uitmaken van het huidige mobiliteitsbudget.

Toename reizigers vergt nieuwe investeringen
Het aantal reizigers in de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag groeit ieder jaar met minimaal 2%. Om deze groei op te vangen moeten de metropoolregio’s blijven investeren in bereikbaarheid: nieuwe OV-projecten, fietspaden, wegen, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Er is echter geen financiële ruimte in het mobiliteitsbudget om dit te doen.

Ruimte voor nieuw beleid neemt snel af
Op dit moment gebruiken de regio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag 2/3 deel van hun mobiliteitsbudget (2017: circa 850 miljoen euro) voor beheer, onderhoud en vervanging van het tram- en metronetwerk. Inclusief de kosten om het OV te laten rijden, blijft er circa 13% van het budget over voor investeringen in bereikbaarheid.

Deze verhouding staat in schril contrast met de situatie in 2005. Toen kon nog 38% van het budget worden aangewend als ‘beleidsvrije ruimte’ voor nieuwe investeringen in regionale verkeer- en vervoerprojecten. Bij ongewijzigd beleid zal de ruimte voor oplossingen aan de mobiliteitsproblemen alleen nog maar verder afnemen.

Grenzen aan efficiency
Sinds 2005 is het totale mobiliteitsbudget door rijksbezuinigingen met zo’n 100 miljoen euro gedaald. De OV-bedrijven hebben dit voor een groot deel kunnen oplossen door steeds efficiënter te werken. Dit heeft tot een kostendaling van circa 35% geleid. Wethouder Pleijsier: “Er zijn grenzen aan de efficiency. Daar los je de problemen van de mobiliteit in de toekomst niet mee op”.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt