MAASSLUIS | Gezamenlijke viering van kerken in Maassluis bij de start van de Week van Gebed in de Immanuëlkerk onder het thema : “Recht door zee”. Op zondag 21 januari 10.00 uur ds. G. van Dijk, ds. I. Maaswinkel, pastor H. Egging, Kapitein F.J. Steging en voorganger D. Koehl – Oecumenische viering aan het begin van de Week van Gebed.

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee.

Schriftlezing: Nog niet bekend.

Collecten:

1. Diaconaal Platform,

2.Platform van Kerken (onkosten).

Muzikale medewerking: diverse muziekgroepen.

Kind van de zondag: Florine Nuijten.

Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst.

Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 9.00 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Immanuëlkerk | Lange Boonestraat 5

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  16 januari 2018 at 23:46

  Aan het Begin week van het gebed,
  hoop ik met U dat Wereld het red.
  Meer naastenliefde,
  wat ons steeds kliefde,
  dan wordt het ooit nog een gespreid bed!