© Rijnboutt - Visiekaart van de reconstructie

Volgens welingelichte bronnen is ruim een half miljoen euro extra nodig voor het renoveren van de Laan 1940-1945 in Maassluis. Dit extra bedrag is nodig omdat alle offrerende partijen in de aanbesteding met een hogere prijs zijn gekomen dan voorzien. Daarnaast waren een aantal bijkomende posten nog niet gebudgetteerd. De werkzaamheden zijn gegund aan BAM Wegen Regio West. De werkzaamheden zullen begin april aanvangen.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een advies uit te brengen over de voorgenomen besteding van extra gelden. Die bijkomende posten betreffen  de plusvariant voor hoogwaardige openbare verlichting. Dit kost 254.000 euro waarvoor nog geen budget voor beschikbaar is gesteld. Voor te nemen verkeersmaatregelen en een omgevingsmanager tijdens de werkzaamheden wordt met 281.000 euro extra gerekend.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Kees de Groot
    12 januari 2015 at 18:21

    Ligt het nu aan mij of denk ik krom… Zijn er weldenkende mensen bezig aan dat project, of heeft een kleuterschool het plan gemaakt..? Mogen de burgers deze mensen aanspreken op hun onkunde? En willen deze mensen dan een andere baan zoeken..! Zij zorgen dus voor een wanbeleid en dat kost de burgerij geld.. een lachertje…. # niet geschikt # !!

  2. jeroen
    11 januari 2015 at 19:12

    Ja dat is weer een een eitje!! De kosten voor de broer van een vriend van een plaatsvervangend wethouder zal wel in deze offerte verwerkt zijn.