Grote overschrijding Budget Leerlingenvervoer

Bij het opstellen van de jaarrekening over 2019 is gebleken dat het begrote budget voor leerlingenvervoer fors is overschreden. Voor 2019 is een bedrag van € 394.519,- begroot, maar de werkelijke kosten zijn op dit moment opgelopen tot € 615.051,-. Voor 2020 wordt ook een budgettekort verwacht.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Herinrichting Marelplein: Budgetoverschrijding 42%

Wethouder Fred Voskamp kan meteen flink aan de bak. Zijn voorganger – voormalig wethouder Kees Pleijsier –  had op de valreep nog een onaangename tegenvaller te melden voor de gemeenteraad.

LEES MEER →

VSP: Is aanbesteding broddelwerk (€ 1 miljoen overschrijding)?

Het ingehuurde bureau ICS heeft zijn werk niet goed gedaan en laat ons met een broddelstuk de aanbesteding starten, of we worden in het ootje genomen door een paar aannemers.

LEES MEER →

Ingezonden:’Paardentram op het balkon’

www.maassluis.nu – Wordt dit het openbaar vervoer op het Balkon?

LEES MEER →

Laan 1940-1945 Onvoorziene extra posten

Instemming nodig voor besteding extra gelden.

LEES MEER →