www.maassluis.nu - Op verzoek van de gemeenteraad

De gemeente Maassluis opent een speciaal meldpunt voor inwoners die in de problemen dreigen te raken door de veranderingen in de zorg (decentralisaties). Sinds 1 januari 2015 hebben de gemeenten in Nederland diverse taken overgenomen van het Rijk. Het gaat hierbij om het ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen en om taken op het gebied van de Jeugdzorg en Werk en Inkomen. De nieuwe wetten brengen behoorlijk wat veranderingen met zich mee. De bedoeling van het meldpunt is te voorkomen dat mensen hierdoor tussen wal en schip vallen.

Inwoners die een knelpunt ervaren, kunnen dit op diverse manieren melden. Op de gemeentelijke website www.maassluis.nl/nieuwe-taken-gemeente, is een eenvoudig digitaal formulier geplaatst, zodat inwoners hun op- en aanmerkingen online kunnen doorgeven. Een papieren variant van dit formulier is te vinden bij onder meer de publieksbalie van het stadhuis, Vraagraak, ROGplus en de Hooftzaak. De meldingen worden doorgezet naar het afdelingshoofd Samenleving, dat vanuit haar positie direct maatregelen kan treffen. Na een jaar wordt geëvalueerd hoe het meldpunt functioneert en wordt bekeken of het voortbestaan van een apart meldpunt noodzakelijk is.

Het instellen van een laagdrempelige mogelijkheid om knelpunten op te lossen, was een unanieme wens van de gemeenteraad.

Wethouder Keijzer:

“Ik deel de zorg van de raad en ondersteun hun verzoek. Het overnemen van deze taken is een ingewikkelde operatie, we hebben veel moeten regelen in korte tijd. Maar onze inwoners mogen daarvan niet de dupe worden. Ik heb vanaf het begin al gezegd: iemand die zorg nodig heeft, moet die zorg ook krijgen.”

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt