© Lysias

ROG Plus wordt niet goed aangestuurd

Het perspectief van de cliënt (die juist CENTRAAL hoort te staan) komt nauwelijks terug in de beoordeling van het Wmo-beleid.

LEES MEER →
© Lysias

WMO dossier: Gemeenteraad is te passief

De raad spreekt het college onvoldoende aan op de verschillende toezeggingen die zijn gedaan door het college aan de raad.

LEES MEER →

VSP: Stijging kosten WMO maatwerkvoorzieningen

Het college zou – na november – op korte termijn naar de raad komen met gevraagde informatie. De Het eerste kwartaal is voorbij en de gevraagde informatie heeft de raad nog niet bereikt. 

LEES MEER →

WMO: Maassluise cliënten tevreden

De score voor ‘Wist u dat u gebruik kon maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning?’ blijft laag.

LEES MEER →

Interview: WMO zonder zorgzaamheid

Bestuur van Adviesraad voor Samenlevingszaken was erg boos over het gebeurde.

LEES MEER →

VSP krijgt antwoorden over het Wmo-budget

Van de € 1.2 miljoen overschot ROGplus is € 325.000,- gestort in de reserve Wmo en Jeugd. Er is € 875.000,- ten gunste van het rekeningresultaat gebracht.

LEES MEER →

Zachte landing voor ‘Jeugdhulp, zorg & begeleiding en participatie’

B&W: Hoe de instroom te beperken in 2016? De financiële mogelijkheden worden strakker en de budgetten zullen dalen.

LEES MEER →

WMO: 300.000 euro niet uitgegeven in 2015

Maassluis heeft ervoor gekozen niet-bestede gelden toe te voegen aan de algemene reserve.

LEES MEER →