VSP bezorgd over WMO indicatie 2015

Kan de WMO indicatie in 2015 zo maar vervallen?

LEES MEER →

ROGplus en de WMO

www.maassluis.nu – Wat heeft men in 2014 gedaan. De jaarstukken worden besproken. U kunt als toehoorder aanwezig zijn.

LEES MEER →

23/9 Adviesraad Samenlevingszaken: over WMO

www.maassluis.nu | Er wordt vergadert over het toezicht in het kader van de WMO.

LEES MEER →

VSP: Vragen over (onder)besteding van WMO gelden

Is er in Maassluis sprake van onderbesteding en overschotten bij de gemeente in het afgelopen jaar op het terrein van de WMO?

LEES MEER →

WMO: 300.000 euro niet uitgegeven in 2015

Maassluis heeft ervoor gekozen niet-bestede gelden toe te voegen aan de algemene reserve.

LEES MEER →

VSP krijgt antwoorden over het Wmo-budget

Van de € 1.2 miljoen overschot ROGplus is € 325.000,- gestort in de reserve Wmo en Jeugd. Er is € 875.000,- ten gunste van het rekeningresultaat gebracht.

LEES MEER →

WMO: Maassluise cliënten tevreden

De score voor ‘Wist u dat u gebruik kon maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning?’ blijft laag.

LEES MEER →

VSP: Stijging kosten WMO maatwerkvoorzieningen

Het college zou – na november – op korte termijn naar de raad komen met gevraagde informatie. De Het eerste kwartaal is voorbij en de gevraagde informatie heeft de raad nog niet bereikt. 

LEES MEER →