www.maassluis.nu - Kom te weten waar men staat

Het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord vergadert donderdag 9 april 2015 om 9.00 uur in het pand van ROGplus aan de Uiverlaan 20b in Maassluis. Geïnteresseerden kunnen deze openbare vergadering als toehoorder bijwonen. Op de agenda staat de vaststelling van de jaarstukken 2014 geagendeerd.

Vergaderstukken
De vergaderstukken liggen vanaf 2 april 2015 ter inzage bij de receptie van ROGplus.


ROGplus is de uitvoeringsorganisatie van een deel van de Wmo voor de bewoners van gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Vanaf 1 januari 2015 voert ROGplus ook een deel van de taken uit die nu nog onder de AWBZ vallen.

ROGplus verzorgt de indicatiestelling voor maatwerkvoorzieningen.  Ook regelt ROGplus de ondersteuning en voorzieningen.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt