V-ooruitstrevend, S-ociaal en P-ositief


MAASSLUIS | In totaal hebben gemeenten vorig jaar 310 mln overgehouden op het WMO budget. Expliciet worden genoemd; dagbesteding, begeleiding en ondersteuning maar ook huishoudelijke hulp.

De VSP heeft hierover de volgende vragen aan het college in het kader van artikel 51:

  1. Is er in onze gemeente ook sprak van onderbesteding bij de WMO ontstaan in genoemde onderdelen en zo ja, hoe groot is die onderbesteding.
  2. Indien ja: Hoe komt het dat deze onderbesteding is ontstaan en vindt het college dit wenselijk?
  3. Kan het college op korte termijn inzicht geven in de pijn en problematiek die hierdoor bij zorg vragende burgers ontstaat of ontstaan is?
  4. Welke beleidsmatige interventie kan worden overwogen om beschikbaar budget ook bij de burger in te zetten, waarvoor het ook bedoeld is.
  5. Wat wordt met dit overschot gedaan en hoe wordt door het college geborgd dat dit budget de komen jaren beschikbaar blijft in het sociaal domein.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. ton
    10 mei 2016 at 09:28

    Het is goed eten van de restjes die overblijven.