© Bertus Hardenbol  - De Twijnerij lijkt wel een 'zwijnerij'

In februari 2014 bleek dat Maassluis qua milieu zeer laag scoort op de duurzaamheidsindex.[ zie het bericht: “duurzaamheidsindex 2014-maassluis scoort laag” / Red.]  D66 heeft er toen vragen over gesteld aan het college van B&W. De bewoners van de Twijnerij signaleren een uitgelezen kans om dit imago op te poetsen. Maassluis heeft tenslotte nu groen en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De gemeentelijke website vermeldt trots:

Milieu is een belangrijk thema binnen de gemeente Maassluis. De gemeente vindt dat inwoners van Maassluis in een prettige leefomgeving moeten kunnen wonen. Om bij te dragen aan een duurzame samenleving moet de milieukwaliteit behouden blijven en verbeterd worden, zodat ook de toekomstige generaties nog prettig kunnen wonen in Maassluis.

Als het aan de bewoners van de Twijnerij ligt, krijgt de gemeente momenteel een dikke onvoldoende voor het groenbeheer. Als het met het groen uit de hand loopt, mag men dit melden bij het stadhuis. Zo begrepen, zo gedaan. Een snelle actie na die melding ligt binnen de verwachting.  Al enige weken ziet de buurt met lede ogen toe hoe dit perk steeds verder verwaarloosd.

 

Twijnerij 4

 

 

 

Twijnerij 5 Twijnerij 3

Twijnerij 2

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt