Maassluis Een Blik op de Toekomst van Onze Energievoorziening

In Maassluis begrijpen we dat elke stap richting duurzaamheid, hoe klein ook, essentieel is voor het welzijn van onze stad en haar inwoners.

LEES MEER →

Beter energielabel voor 2400 sociale huurwoningen

Deze verduurzaming is onderdeel van het Woonplus-project ‘Uitfasering EFG-labels 2024-2028.’ Dit project beoogt het energielabel van woningen met een E, F of G-label te verhogen.

LEES MEER →

Muziek, duurzaamheid en een film

Iedere weldenkende die duurzaamheid een warm hart toedraagt, zou deze gelegenheid te baat kunnen nemen. Bent u ervan overtuigd dat we anders moeten omgaan met Moeder Aarde kom dan kijken en luisteren.

LEES MEER →

Krijgt Maasluis een eigen windmolen?

Wanneer Maassluis besluit om deze afspraken niet na te komen, betekent dit een verzwaring van de opgave in andere gemeenten.

LEES MEER →

GR2022 Duurzaamheid (4) Thema Afval

Bij het inzamelen en opruimen van afval is gedrag heel belangrijk.
Welke aanpak staat u voor om afvalscheiding te promoten en zwerfafval te voorkomen?

LEES MEER →

GR2022 Duurzaamheid (3) Thema Mobiliteit

Voor voetgangers en fietsers is in Maassluis nog het nodige te doen. Immers veilig en plezierig fietsen is niet vervuilend en het beperkt het gebruik van auto’s.  

Welke knelpunten voor voetgangers en/of fietsers zou u op korte termijn willen aanpakken?

LEES MEER →

GR2022 Duurzaamheid (2) Thema Energie

Voor de energietransitie zijn er plannen voor grote stappen op de wat langere termijn. Voor de korte termijn zijn vooral besparingen en isolatie van belang. Wat kan er aangedaan worden waardoor besparen en isoleren ook voor huurders interessant wordt?

LEES MEER →

GR2022 Duurzaamheid (1) Thema Groen

Alle partijen in Maassluis spreken zich uit over welke gebieden in Maassluis meer aandacht verdienen m.b.t. biodiversiteit en aantrekkelijkheid.

LEES MEER →