door Duurzame Maassluizers

MAASSLUIS | In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad Maassluis, maart 2022, heeft de initiatiefgroep Duurzame Maassluizers deelnemende partijen gevraagd zich over een aantal aspecten van duurzaamheid te profileren met praktisch en herkenbare punten. Bijna alle partijen hebben daarop uitvoerig gereageerd. Dat is mooi. Het geeft aan dat het onderwerp belangrijk gevonden wordt.

In 4 artikelen komen deze thema’s aanbod: Groen – Energie – Mobiliteit – Afval

We vermelden onderstaand integraal de reacties (in volgorde van ontvangst) zonder commentaar onzerzijds. De partijen verwijzen ook naar hun verkiezingsprogramma voor meer informatie. Het overzicht helpt u wellicht om te bepalen wat u aanspreekt.

De vraag m.b.t. het thema MOBILITEIT

Voor voetgangers en fietsers is in Maassluis nog het nodige te doen. Immers veilig en plezierig fietsen is niet vervuilend en het beperkt het gebruik van auto’s.  

Welke knelpunten voor voetgangers en/of fietsers zou u op korte termijn willen aanpakken?


PvdA –CDA-Maassluis Belang
Géén reactie


Leefbaar Maessluys

Maassluis moet een fietsvriendelijke gemeente blijven, zeker als we fietsen willen stimuleren. Daarom moet het fietsnetwerk op een aantal punten worden verbeterd of uitgebreid. Zo willen we een duidelijke fietsbaan op de Uiverlaan, zodat fietsverkeer langs, van en naar de Koningshoek een veiligere positie heeft op de weg heeft. Daarnaast zullen stenen fietspaden gefaseerd vervangen moeten worden door asfaltbanen.


VVD

We stellen voorop dat het beperken van autogebruik geen doel op zich is, zeker niet met de steeds schoner wordende technologie, en het besef dat veel mensen de auto echt nodig hebben.

Het meest in het oog springend project is de aanleg van de Metropolitaanse fietsroute die Maassluis verbindt met andere steden. Dit verruimt de mogelijkheden om de (elektrische) fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer. VVD Maassluis wijst wel op het veiligheidsaspect, en is kritisch op de route door het centrum. Voor fietsverkeer naar het centrum zijn ruim voldoende fietspaden aanwezig. Bestaande fietspaden moeten goed worden onderhouden, en op bijvoorbeeld de Lange Boonestraat zou naar een duidelijke scheiding van fietspad en weg gekeken kunnen worden. Het verkeerspunt Oude Veiling (eigenlijk Midden Delfland) moet ook nodig aangepakt worden om doorstroming voor auto’s maar ook de veiligheid voor fietsers en wandelaars te bevorderen.


GroenLinks

 

Wij zetten ons als partij in voor mobiliteit van iedere burger in Maassluis. Daarbij ligt de focus op duurzame vormen van mobiliteit: fietsen, deelauto’s, elektrisch rijden en het OV.

Daarbij is snelheid duidelijk niet de belangrijkste overweging; je prettig kunnen voortbewegen staat voorop! Onze actiepunten voor wat betreft mobiliteit, met de focus op de fiets: de fietsinfrastructuur krijgt meer aandacht en wordt structureel verbeterd. Onderhoud vindt op tijd plaats en waar nodig worden de fietspaden verbreed.

De Metropolitaanse Fietsroute wordt zonder enige vertraging aangelegd.

Alle woonwijken krijgen een 30-km zone, waarbij auto’s te gast zijn.

Er komt een goede, fietsvriendelijke oplossing voor de Prinses Julianalaan, waarbij het groen zoveel mogelijk behouden blijft.

Ook de nieuw te ontwikkelen rotonde richting Wilgenrijk, ter hoogte van de Dr. Jan Schoutenlaan wordt zo fietsvriendelijk en groen mogelijk aangelegd.

We gaan nadenken over een fietsvrije binnenstad, waarbij er gedurende gezette tijden een voetgangerszone wordt ingesteld.


Forum voor Maassluis

Mobiliteit voor fietsers is dat je de wijken gaat voorzien van 30 kilometer voor de auto maar de in- en uitgaande wegen gaat dit niet lukken, gezien dit het openbaar vervoer en hulpdiensten bemoeilijkt door drempels en het openbaar vervoer het dan laat afweten. De drempels zijn voor elektrische bussen fataal en breken, daar zullen dus langs de inkomende en uitgaande wegen voldoende beveiligde fietspaden  moeten zijn.


Christen Unie

We willen een duurzame mobiliteitstransitie realiseren door te investeren in sociaal veilige wandelroutes, in meer ruimte voor de fiets met een fijnmazig netwerk van doorfietsroutes van hoge kwaliteit.

Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes ernaartoe. Verhoogd liggende trottoirs moeten op elke hoek voorzien zijn van op- en afritbanden voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden, dus obstakels worden weggehaald en overhangend groen of heggen teruggebracht tot de erfgrens.

Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen moeten worden voorzien van voldoende bankjes, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn, geregeld kunnen rusten of elkaar ontmoeten.

We staan een ambitieuze fietsagenda voor, gericht op de groei van fietsverkeer. Er komt op de begroting een apart fietsbudget en er wordt maximaal gebruik gemaakt van subsidies van andere overheden.

Fietsroutes moeten comfortabel zijn en worden uitgevoerd in rood asfalt. Fietspaden zijn minimaal 2 meter breed om ruimte te geven voor e-bikes en bakfietsen. Dit willen we in ieder geval realiseren langs de Westlandseweg en het fietspad langs de spoorlijn.

De regionale doorfietsroute wordt zo snel mogelijk gerealiseerd en loopt over de Schenkeldijk, tussen het spoor en de dijk, naar de Coppelbrug. Dit is meteen ook de rappe-trapperroute, zodat het minder druk wordt op het fietspad langs de Waterweg.

Bij onderhoud aan wegen worden de stoepranden langs fietspaden verlaagd en lopen schuin, dit voorkomt ongelukken.

Bij winkelcentrum Koningshoek komen meer goede fietsenrekken.

Bij het verwijderen van weesfietsen worden eigenaars op tijd gewaarschuwd met een duidelijke sticker met uitleg. Deelfietsen en deelscooters: de gemeente opent bij alle metrostations verhuurpunten voor OV-fiets of een andere deelfiets systeem.

Knelpunten in kaart brengen met onze bewoners en de fietsersbond.

In de wegenstructuurvisie komt de infrastructuur van zowel wandel- fiets- als autoroute terug.

Er zijn veel gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Denk aan de meeste rondes in onze stad. Daar gebeuren veel (bijna) ongelukken. Zoek en investeer in tunnels waar mogelijk, dit zijn investeringen in de verkeersveiligheid voor vele jaren. Zie de steden die worden uitgeroepen tot fietssteden van het jaar, bijna altijd steden met veel ongelijkvloerse kruisingen. Maak oversteken zoals bij het Havenplein en Dr. Albert Schweitzerdreef allemaal veilig voor al het verkeer.

Zorg dat de voetgangers en fietsers zichtbaarder zijn voor de automobilist, dat kan met kleine aanpassingen.


VSP Maassluis

De staat van onderhoud van wegen, trottoirs en fietspaden verdient extra aandacht. Aanpak daarvan, daar waar het werkelijk nodig is.

Trottoirs die voor mensen met een kinderwagen, rolstoel of rollator niet of slecht begaanbaar zijn moeten met voorrang worden aangepakt. Scheiding tussen fietspaden, trottoirs en rijbanen voor auto’s en brommers moet zorgen voor een beter veiligheidsgevoel.


D66

De schoonste en gezondste manier om je te verplaatsen is te voet of per fiets. Daarom wil D66 Maassluis het bestaande voet- en fietspadennetwerk in Maassluis sterk verbeteren.

Maximaal 30 km voor autoverkeer wordt in Maassluis de norm.

Paden dienen vrij van obstakels te worden gemaakt, voldoende breed en vlak te zijn en goed verlicht. De fietspaden moeten standaard voorzien worden van rood asfalt om de herkenbaarheid en veiligheid beter te maken. En bij kruisingen met autowegen moeten fietsers en voetgangers prioriteit krijgen.

D66 is groot voorstander van de Metropolitaanse fietsroute van het Westland naar Rotterdam dwars door Maassluis, zodat inwoners van Maassluis er optimaal van profiteren.

Ook zetten we ons in voor een goede fietsverbinding met de groene buitengebieden. Dit is slechts een begin van betere fietsverbindingen met de omgeving. Ook de Waterweg mag geen barrière voor fietsers worden, dus veerponten in Maassluis en Hoek van Holland moeten beschikbaar blijven.

Ook dienen in Maassluis meer (bewaakte) fietsstallingen te komen met laadmogelijkheden voor elektrische fietsen. Elektrisch rijden is de toekomst daarom moeten er meer laadpalen, bijvoorbeeld geïntegreerd in lantaarnpalen, voor auto’s komen.

Bij bouwen moet eerst gekeken worden of de infrastructuur voor alle soorten vervoer wel in orde is en moet gestimuleerd worden dat gebruik wordt gemaakt van deelauto’s.

D66 stimuleert het gebruik van deelmobiliteit in de stad, zodat de metrostations beter bereikbaar worden. Daarvoor stellen we regels op hoe de gemeente omgaat met aanbieders van deelmobiliteit. De openbare ruimte moeten we namelijk goed gebruiken en overlast willen we bestrijden. Dat helpt om deelmobiliteit populair te maken – en dat scheelt uiteindelijk autoritten.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

 1. Fred Rijnenberg Adviseur Mobiliteit
  14 maart 2022 at 21:28

  30km gebieden zijn leuk maar hoe pak je de aso’s aan die toch hard kunnen blijven rijden?

  Fietspaden op de Lange Boonenstraat zijn nu een crime. Waar haal je de ruimte vandaan door deze apart van de weg te maken (wat nu ook zo is) en ruimte voor de voetganger te waarborgen?

  Fietspaden van 2.00m zijn veel te smal zeker door al die bakfietsen, scooters en bezorgfietsen!

  Zwaar en groot vrachtverkeer door het Centrum is een crime! Deze horen via de rondweg te rijden. Borden ‘ bestemmingsverkeer’ zijn een farce. Dit zie ik in geen enkel politiekprogramma terug!

  Aanpak verkeersaso’s door structurele handhaving zie ik in geen enkel politiek programma terugkomen! Maximaal 30km is de norm! Hoe wordt dit gehandhaafd?