door Duurzame Maassluizers

MAASSLUIS | In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad Maassluis, maart 2022, heeft de initiatiefgroep Duurzame Maassluizers deelnemende partijen gevraagd zich over een aantal aspecten van duurzaamheid te profileren met praktisch en herkenbare punten. Bijna alle partijen hebben daarop uitvoerig gereageerd. Dat is mooi. Het geeft aan dat het onderwerp belangrijk gevonden wordt.

In 4 artikelen komen deze thema’s aanbod: Groen – Energie – Mobiliteit – Afval

We vermelden onderstaand integraal de reacties (in volgorde van ontvangst) zonder commentaar onzerzijds. De partijen verwijzen ook naar hun verkiezingsprogramma voor meer informatie. Het overzicht helpt u wellicht om te bepalen wat u aanspreekt.

De vraag m.b.t. het thema ENERGIE

Voor de energietransitie zijn er plannen voor grote stappen op de wat langere termijn. Voor de korte termijn zijn vooral besparingen en isolatie van belang.

Wat kan er aangedaan worden waardoor besparen en isoleren ook voor huurders interessant wordt?


PvdA –CDA-Maassluis Belang
Géén reactie


Leefbaar Maessluys

Veel oude huizen zijn slecht geïsoleerd door gedateerd isolatiemateriaal of enkel glas. Veel woningen verliezen daarom warmte en zeker in een tijd met stijgende energieprijzen, rijzen de energiekosten de pan uit.

De gemeente moet wat ons betreft daarom inzetten op het isoleren van woningen, zodat onze huizen duurzamer worden en de energiekosten dalen: Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.


VVD

Op gebied van isolatie zijn al diverse maatregelen beschikbaar in Maassluis, zoals het besteden van een inwonerstegoed bij de WoonWijzerWinkel of de Duurzaamheidslening.

Er zou meer gedaan kunnen worden op gebied van voorlichting aan bewoners en ondersteuning van bewonersinitiatieven zoals een adviesgroep van enthousiaste verduurzamers in Maassluis die hun ervaringen kunnen delen.

Vernieuwing van wijken biedt veel mogelijkheden voor een (veel) lager energiegebruik. Van de woningbouwvereniging verwachten wij ook belangrijke inspanningen voor huurders.


GroenLinks

De energietransitie vinden we bij GroenLinks naast de woningcrisis één van de meeste belangrijke thema’s. Zo zitten we ons onder meer in voor het verduurzamen van de gemeentelijke panden d.m.v. zonnepanelen en isolatie, letten we er sterk op dat ook nieuwe woonwijken en bebouwing volledig “nul-op-de-meter” gebouwd worden.

Daarnaast zijn we ook sterk voor het verduurzamen van onze energie opwekking en het afbouwen van de sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als gas en olie. We zijn fel voorstander van meer windenergie in de omgeving en zonneweides op velden die daarvoor geschikt zijn. Zo steunen we de visie van een windmolen op het bedrijventerrein tegen Vlaardingen aan en zetten we ons ook in voor het mogelijk maken van de windmolen op de landtong van Rozenburg.

Naast de duurzame energie opwek geloven we ook in het sterk inzetten op het isoleren van de huidige woningvoorraad. De gemeente Maassluis heeft al wat initiatieven ontplooid, zoals het onder de aandacht brengen van de WoonWijzerWinkel, de Energiecoaches, de Duurzaamheidslening en het beschikbaar stellen van een 100-euro budget voor alle inwoners, inclusief de huurders in Maassluis.

Wat ons betreft gaat dit niet ver genoeg. Vooral de huurders worden getroffen door de hoge energieprijzen en de voorbeelden van inwoners die de kachel niet meer kunnen of willen aanzetten, zijn te talrijk. Helaas worden vooral de lagere inkomens weer met name getroffen op het gebied van de hoge energieprijzen.

Wij geloven in een tweeledige aanpak, waarbij de gemeente kan helpen.

Ten eerste moet er veel meer druk uitgeoefend worden op de woningbouwverenigingen en met name Maasdelta om meer vaart te maken met het isoleren van bestaande huurwoningen. Er is gelukkig al een start gemaakt, maar er kan zeker nog een versnelling plaatsvinden. Een comfortabele woning is tenslotte een grondrecht voor iedereen. Daarmee moeten we buiten de gebaande paden treden wat ons betreft. Als de financiering een probleem is voor Maasdelta, dan moeten we nadenken over hoe het budget van de Duurzaamheidslening ook voor de huurders ingezet kan worden. Ook zouden energiebesparende maatregelen ter verduurzaming van de woning niet moeten worden hersteld bij ontbinding van de huurovereenkomst.

Daarnaast geloven wij in kleinschalige maatregelen die de huurders zelf kunnen treffen. Radiatorfolie, isolatie van de binnenkant van een woning, voorzetramen, tochtstrippen en alle andere technologische slimmigheden die tegenwoordig beschikbaar zijn. Ook hier kan de Duurzaamheidslening een rol spelen.


Forum voor Maassluis

Maassluis wil in 2030 van het gas af, dit is een onbegonnen zaak en gaat niet lukken, gezien Maassluis nog te veel verouderde woningen heeft zoals Kapelpolder 1918. Palet is gebouwd in 1960/62. ‘t Hooft en omgeving Jokweg, Weverskade allemaal gedateerde woningen die niet of nauwelijks geïsoleerd kunnen worden, dus zullen ze de bewoners tegemoet moeten komen met oplossingen. Daarom is mijn (…) veronderstelling gaat niet lukken voor 2050.


Christen Unie

Energie-coöperaties brengen de energietransitie dichter bij de burger en maken lokaal eigendom mogelijk. Daarom willen we dat het gemeentebestuur deze coöperaties voor vol aanziet en als het nodig is praktisch en financieel ondersteunt. Dit geldt ook voor projecten voor kleinere maatregelen thuis, zoals isolatie.

We willen meer inzet van energiecoaches, die bewoners begeleiden bij het zetten van stappen in het verduurzamen van hun woning en inwoners helpen om de subsidiemogelijkheden optimaal te benutten.

De hulp die de WoonWijzerWinkel geeft moet nog veel bekender worden.

Huurders en verhuurders worden bij elkaar gebracht. Voor beide partijen zijn er grote belangen. Voor de huurder een comfortabeler huis met lagere stookkosten en voor de verhuurder een huis met een hogere waarde. De meeste investeringen worden in relatief korte tijd terugverdiend. Belangrijk is dat partijen goede afspraken maken zodat het win-win situaties worden.

De overheid geeft voorlichting, geeft strengere regels (naar energielabel A/B) en faciliteert waar mogelijk, opdat de panden in onze stad sneller en gemakkelijker duurzamer worden.

Voor kantoorruimte zullen de verhuurders wel moeten verduurzamen anders mogen de kantoren in de nabije toekomst niet verhuurd worden als het geen juist energielabel heeft.

Ook hier stimuleert de gemeente de bedrijven om stappen te maken naar een kleiner energiegebruik.


VSP Maassluis

Inwoners blijvend informeren en ondersteunen op het gebied van passende duurzaamheidsmaatregelen.


D66

Het nemen van maatregelen om het klimaat te verbeteren is een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma. D66 wil dat Maassluis in 2040 klimaatneutraal is.

We belonen goede voorbeelden van inwoners door onderzoek te doen naar een groene ozb-korting.

De gemeente moet het goede voorbeeld geven bij hun gebouwen en voertuigen.

De energietransitie vraagt inspanningen en investeringen van iedereen. Wij moeten van het gas af en alternatieven hiervoor zijn het aansluiten op een warmtenet dat gevoed kan worden door restwarmte van de industrie of aardwarmte. In gebieden waar dit niet mogelijk is zal elektrisch verwarmd moeten worden.

Het is essentieel dat de overheid de gemeente Maassluis hierbij een handje moet helpen, zowel financieel als bij de uitvoering.

Ook onze inwoners moeten initiatieven tonen door hun huizen te isoleren, groene daken aan te leggen en zonnepanelen te plaatsen.

Wij vinden dat de gemeente actiever moet wijzen op subsidiemogelijkheden en hen hierbij moet adviseren. Het gebruik van het duurzaamheidsfonds dat de afgelopen periode op ons initiatief is gestart moet worden uitgebreid.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek