door Duurzame Maassluizers

MAASSLUIS | In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad Maassluis, maart 2022, heeft de initiatiefgroep Duurzame Maassluizers deelnemende partijen gevraagd zich over een aantal aspecten van duurzaamheid te profileren met praktisch en herkenbare punten. Bijna alle partijen hebben daarop uitvoerig gereageerd. Dat is mooi. Het geeft aan dat het onderwerp belangrijk gevonden wordt.

In 4 artikelen komen deze thema’s aanbod: Groen – Energie – Mobiliteit – Afval

We vermelden onderstaand integraal de reacties (in volgorde van ontvangst) zonder commentaar onzerzijds. De partijen verwijzen ook naar hun verkiezingsprogramma voor meer informatie. Het overzicht helpt u wellicht om te bepalen wat u aanspreekt.

De vraag m.b.t. het thema AFVAL

Bij het inzamelen en opruimen van afval is gedrag heel belangrijk.

Welke aanpak staat u voor om afvalscheiding te promoten en zwerfafval te voorkomen?


PvdA –CDA-Maassluis Belang
Géén reactie


Leefbaar Maessluys

Leefbaar Maessluys wil ons huishoudelijke afval na-scheiden bij een scheidingsinstallatie. Dat is duurzaam en kosten efficiënt. Steeds meer gemeenten, waaronder onze buurgemeente Vlaardingen, gaan over op deze methode. Toch wil het zittende college eigenwijs opnieuw het wiel uitvinden en investeert daarom 2.6 miljoen euro aan bronscheiding, waarvan 240.000 euro aan zinloze PMD containers (6000 voor 40 euro per stuk) en 150.000 euro aan een ‘afvalcoach’. Dat is weggegooid geld, want PMD-afval kan net als het meeste andere afval worden gescheiden in een scheidingsinstallatie. Het excuus van het zittende college: gezever over ‘bewustwording’. Dit kost u tonnen aan belastinggeld. Als het aan Leefbaar Maessluys ligt, worden deze plannen zo snel mogelijk teruggedraaid en gaat Maassluis over op het kostenefficiënte na-scheiden.


VVD

Belangrijkste uitdaging met oog op afval in Maassluis is het beperken ervan. Wij verwachten veel van het gescheiden ophalen, en vinden dat er veel meer voorlichting moet komen over hoe inwoners slim afval kunnen scheiden. Daarmee kunnen we de hoogte van de kosten ervan en daarmee de afvalstoffenheffing in Maassluis binnen de perken houden, en dat past in ons streven om Maassluis bij de 50% goedkoopste gemeentes te laten komen.

Voor het voorkomen van zwerfafval verwachten we veel van landelijk maatregelen als statiegeld op plastic flesjes en (in de nabije toekomst) ook blikjes. De gemeente moet er actiever voor zorgen dat prullenbakken in voldoende mate aanwezig zijn én op tijd geleegd.

Daarnaast zien we dat er veel particuliere initiatieven die zich inzetten om zwerfafval aan te pakken, we steunen dat van harte.


GroenLinks

Belangrijkste uitdaging met oog op afval in Maassluis is het beperken ervan. Wij verwachten veel van het gescheiden ophalen, en vinden dat er veel meer voorlichting moet komen over hoe inwoners slim afval kunnen scheiden. Daarmee kunnen we de hoogte van de kosten ervan en daarmee de afvalstoffenheffing in Maassluis binnen de perken houden, en dat past in ons streven om Maassluis bij de 50% goedkoopste gemeentes te laten komen.

Voor het voorkomen van zwerfafval verwachten we veel van landelijk maatregelen als statiegeld op plastic flesjes en (in de nabije toekomst) ook blikjes. De gemeente moet er actiever voor zorgen dat prullenbakken in voldoende mate aanwezig zijn én op tijd geleegd.

Daarnaast zien we dat er veel particuliere initiatieven die zich inzetten om zwerfafval aan te pakken, we steunen dat van harte.


Forum voor Maassluis

Plastic pas scheiden bij afvalverwerking is goedkoper en milieuvriendelijker, en dan krijg je ook meer plastic uit het huisvuil dan apart scheiden.

Wat betreft zwerfafval is een probleem van kinderen opvoeden niks op straat te gooien. Maar ook volwassenen kunnen er wat van, neem grofvuil wordt vaak dagen van tevoren neergezet, maar als containers vol zijn hebben ze commentaar, dus laten we zelf eens gaan opletten wat we doen.


Christen Unie

De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.

Maak het de burger zo eenvoudig mogelijk om afval te scheiden en in te leveren.

De milieustraat Heldringstraat is de plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen krijgen. Er moet daar dus ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden.

Het centraal (in de wijken) inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden. Hierbij is aandacht voor gezinnen (luiers), ouderen en mensen met een beperking die wonen in hoogbouw.

We hebben parels van kringloopwinkels, die mogen regelmatig in het zonnetje worden gezet. Kringloopwinkels kunnen hun onverkoopbare goederen gratis inleveren bij de milieustraat in de Heldringstraat.

We gaan voor gezamenlijke aanpak circulaire economie met lokale branche- en ondernemersverenigingen. De Green Business Club is een goed initiatief.

Betrek burgers bij het zwerfafval, van peuken tot blikjes, hoe kan dit het beste worden aangepakt. Wees hier creatief, kom met actiedagen, waarbij zwerfafval kan worden verzameld en ingeleverd en er leuke prijzen kunnen worden gewonnen.

 


VSP Maassluis

Er zijn volgens VSP Maassluis de afgelopen periode verkeerde keuzes gemaakt daar waar het gaat om het huishoudelijk restafval. Steeds meer gemeenten komen tot de conclusie dat na-scheiden van restafval een belangrijke bijdrage kan leveren aan een effectief systeem van afvalscheiding.

VSP Maassluis verwacht van het college op de kortst mogelijke termijn een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden om alsnog over te gaan op na-scheiding.


D66

D66 is voorstander van een circulaire economie waar het afval als grondstof gebruikt gaat worden en zoveel als mogelijk hergebruikt wordt. Daarom moet het afval gescheiden worden zodat het hergebruikt kan worden. Maassluizers moeten bewuster gemaakt worden van het nut van het scheiden van afval.

Goede communicatie hierover met onze inwoners is essentieel. Ook hier moeten inwoners die het goed doen beloond worden, het omgekeerd inzamelen komt hun tegemoet en maakt het makkelijker om goed afval te scheiden. Bij de communicatie dienen onder andere afvalcoaches te worden ingezet.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek