© MSR - Passie voor sport en recreatie

msrDe Maassluise Sport- en Recreatieraad heeft plaats voor nieuwe leden. De Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) is op zoek naar inwoners van Maassluis die zich willen inzetten voor de sport en recreatie in Maassluis.

Wat doet de MSR
De MSR is een adviesraad, ingevoerd door de gemeente en zet zich in voor de sport en recreatie in Maassluis en alles wat daarmee verband houdt. Hierbij hoort, naast het adviseren van de verenigingen, het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van B&W en de gemeenteraad over zaken die het gemeentelijke sport- en recreatiebeleid betreffen. De MSR neemt ook deel aan werkgroepen die zich richten op specifieke beleidszaken zoals breedtesport, accommodatiebeleid, sportstimulering, tarievenbeleid en sportgala.

Samenstelling MSR
De MSR bestaat uit minimaal acht en maximaal twaalf leden. Deze leden dragen de sport & recreatie en de daarbij behorende verenigingen, een warm hart toe. De MSR-leden dienen zich onafhankelijk op te stellen. Bij de samenstelling van de MSR wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke kennis van de verschillende sportieve en recreatieve sectoren in Maassluis.

Selectie
De kandidaten die zich aanmelden, worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectie-commissie.

Deze commissie bestaat uit minimaal twee leden van de MSR. De selectiecommissie doet een voordracht aan het college van B&W. Het college benoemt de MSR-leden.

Algemeen
De MSR vergadert achtmaal per jaar . Leden ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding. De leden van de MSR worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Aanmelden
Geïnteresseerde inwoners van Maassluis worden verzocht om snel contact op te nemen met de MSR. Dit kan middels een brief, waarin u uw motivatie verwoordt om zitting te nemen in de MSR, waaraan u tevens uw curriculum vitae toevoegt. Deze brief kunt u richten aan: Secretaris MSR, Postbus 55, 3140 AB Maassluis of per mail sturen naar de secretaris, Hanneke Volker, email: secretaris.msrmaassluis@gmail.com.

Na het gesprek met de selectiecommissie stuurt de MSR een brief naar het College van B&W met een (eventuele) voordracht. U wordt dan op de hoogte gesteld van het besluit.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt