MAASSLUIS | De bewonerscommissie van de wijk Verto 1 is begaan met haar inwoners. Het bestuur zit niet stil en tracht een aantal kleine projecten vorm te geven die de leefbaarheid en de saamhorigheid een positieve stimulans geven.


Beste buurtgenoten.

Bestuur Verto 1 heeft een project op gezet. Wij zouden zo graag nu de terrassen weer open zijn aan de alleenstaanden en alleen-zelfstandig wonenden 70+ ers een kopje koffie of thee met wat lekkers willen aanbieden op een terras.

Wij krijgen over deze wijkbewoners geen informatie van de instanties. Maasdelta en de gemeente verstrekken geen adressen vanwege de de wet op de privacy.

Nu willen wij de medewijkgenoten oproepen:  weet of kent u iemand die 70+ is en zelfstandig woont bij u in de straat? Wilt u dat dan melden op bewonerscommissieverto1@gmail.com

uiteraard houden ook wij ons aan de privacywet en zullen die informatie niet verder delen.

Wel  gaat één van ons langs om te vragen of de wijkbewoner mee willen doen. We hebben een vrij grijze wijk dus vandaar dit besluit. eerst de alleenstaanden.
Bij succes willen we 70+ echtparen dat ook aanbieden, we zijn al aan het kijken of dat op één locatie kan, want dat zullen meer personen zijn.

Wij houden u op de hoogte, Binnenkort is er ook een overleg van Verto 1 en Maasdelta om wat punten te bespreken. o.a. veiligheid,
Ook doen we mee aan overleg met SamenzijnweMaassluis, op die site staat de bewonerscommissie aangemeld.


Bewonerscommissie Verto 1

Bewonerscommissie Verto 1

BC Verto 1 | per 12-2019 Vertowijk 1 voornamelijk milieuzaken |
omvat Lijnbaan - Teerderij - Glanzerij - Carderie - Touwbaan