MIDDEN-DELFLAND | Nu het bezoekersaantal toeneemt, wordt het in de praktijk moeilijker om de gebiedskwaliteiten in het buitengebied van Midden-Delfland te handhaven. Er zijn helaas categorieën bezoekers, die de kwaliteiten van het gebied niet respecteren. Soms lijkt dat gebied, zoals ook onlangs in uw gemeenteraad is gesteld, ‘het afvalputje’ van de regio.

Een initiatiefgroep doet een beroep op de gemeentebesturen en zegt:

Beste B&W

Harde motoren op de weg en lawaaiige, te hard varende boten in onze vaarten. Aan de motoren is recent aandacht besteed, maar de waterrecreanten en wij, bewoners langs de vaarten, worden op de vaarwegen steeds meer geconfronteerd met lawaai (ook ’s nachts), alcoholmisbruik, te hard varen en onhygiënische toestanden. Als deze trend niet wordt gekeerd gaat Midden-Delfland zijn kwaliteiten voor de regio verliezen, wordt het voor de bewoners moeilijker om gastvrij te blijven en verloedert het gebied.

Daarom moet nu helder en eenduidig worden ingegrepen om dit verder afglijden te stoppen. Onze recreatiebedrijven lijden eronder (de ongewenste vaargasten besteden vrijwel niets in ons gebied), natuur wordt verstoord, waterkanten mét de nesten erin worden vernield (waardoor de waterschapslasten stijgen). Aan ons geduld als gastvrije bewoners komt echt een einde.

Wij pleiten voor de volgende set (deels bestaande) duidelijke regels voor het varen in Midden-Delfland:

  • maximale vaarsnelheid écht 6 km per uur, dus geen toegang meer voor speedboten,
  • voorgeschreven verlichting aanwezig op boten die na zonsondergang willen varen,
  • geen versterkt geluid/geen geluidsinstallaties aanwezig op open boten, sloepen, Westlanders etc.
  • een volledig alcoholverbod voor de bestuurders van vaartuigen,
  • respect voor de natuur en de noodzakelijke rust in het broedseizoen,
  • een verbod om afval overboord gooien of op oevers en steigers achter te laten,
  • een verplichting voor boten met 9 of meer meevarende personen om een werkende sanitaire voorziening aan boord te hebben.

Wanneer dit als één set regels wordt opgenomen in de APV(‘s) en reglementen van de gemeenten en Keur van het Waterschap en door de gezamenlijke toezichthouders hierop tijdens een periode intensief wordt gecontroleerd (met sancties), zal naar onze vaste overtuiging de negatieve trend kunnen worden gekeerd en wordt op langere termijn door sociale controle en begrip de handhaving veel eenvoudiger. Zo kan het niet doorgaan, Midden-Delfland zal van een beter beleid profiteren! Wij als eerste groep van 25 ondertekenaars (er volgen er meer) gaan graag met u in overleg
over de gezamenlijke uitvoering van ons voorstel,

namens bewoners en recreatieve bedrijven langs de Vlaardingse Vaart, Zijde, Gaag Schipluiden, Noordvliet, Groeneveldse Wetering en Zweth:

Initiatiefgroep Stop Overlast Vaarten Midden-Delfland

Midden-Delfland Vereniging

Lees de hele brief die is ingezonden naar de gemeenten: Brief dd 11-06-2020

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt