door Ate Tuitman [Duurzame Maassluizers]

MAASSLUIS | De succesvolle actie van de schooljeugd van Maassluis vorig jaar krijgt nu een vervolg. En wel weer in de maand maart waarin ook de landelijke opschoondag valt.

Ook nu doen bijna alle scholen weer mee. De schooljeugd maakt zo weer mooi statement. Weer een stapje op weg naar “Maassluis Zwerfvuilvrij” dus. De organisatie en begeleiding wordt weer verzorgd door een team van Operatie Afval namens de gemeente Maassluis samen met de Duurzame Maasluizers.

We zijn erg blij dat de actie dit jaar de steun krijgt van meer sponsors naast de gemeente. Met de forse bijdragen van de Rotary en het Fonds Schiedam-Vlaardingen gaan we de opruim estafette een “duurzame” impuls geven. Dat betekent dat we alle deelnemende scholen van een eigen set passend opruimmateriaal kunnen voorzien voor ongeveer één leergroep. De set bevat o.a. lichtgewicht grijpstokken en ringen voor vuilniszakken in kindermaat. De sponsors laten met hun steun weten dat de inzet van de schooljeugd gezien en gewaardeerd wordt. We danken de sponsors voor hun bijdragen en vertrouwen.

Organisatie: Kathy diStefano namens gemeente Maassluis; Paul van Deventer en Ate Tuitman namens Duurzame Maasluizers

Op 1, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april 2024 wordt de actie gehouden (eventueel in overleg een andere dag).

Per school voeren steeds 1 of 2 leergroepen de actie uit. Na een opstart wordt in groepjes van ca. 4 kinderen (met begeleiding) zwerfvuil verzameld op een route van de eigen school naar een andere en de actie overgedragen. Steeds afgesloten met een korte evaluatie.

De start is op 1 maart bij en door De Parasol en op 6 maart De Regenboog en Het Balkon.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.