MAASSLUIS | Gisteren is er een petitie aangemaakt inzake het mogelijk plaatsen van een windmolen in de Aalkeetpolder.

Beste medeinwoners,

In het coalitie akkoord staat op pagina 30 dat er voor windturbines binnen de Maassluise gemeente grenzen geen ruimte is, maar het college geeft nu via een raadsinformatiebrief aan het standpunt mogelijk te willen nuanceren en toch een windturbine te laten plaatsen. Dat klopt niet. Dit zal het weinige vertrouwen dat de burger nog heeft in de overheden nog verder schaden. 

Vandaar dat ik deze petitie heb opgezet. Hopelijk willen jullie ook ondertekenen, de petitie delen en onder de aandacht brengen om zo nog meer Maassluise inwoners te bereiken. Het wordt tijd dat de overheid zijn verantwoording pakt en nu zich eens een keer aan de afspraken houdt.

Dennis de Knegt 


PETITIE tekst

Wij

De inwoners van Maassluis

constateren

  • Dat het college van burgemeester en wethouders toch voornemens zijn een windmolen in Maassluis te plaatsen
  • Dat in het coalitieakkoord (p.30) staat dat er geen ruimte is voor grote windturbines binnen de grenzen van de gemeente.
  • In de Raadsinformatiebrief van 15 aug. jl. staat dat het college dit standpunt wil “nuanceren.” Dit schaadt het vertrouwen van de inwoners.

en verzoeken

Het college om zich aan haar eigen akkoord te houden en geen windmolen in Maassluis te plaatsen

Hierbij de link naar de petitie: petities.nl/petitions/plaats-geen-windmolens-in-maassluis


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Huub Paalvast
    19 september 2023 at 15:33 — Beantwoorden

    Hans van der Burg (VSP Maassluis) heeft de afwijking van het coalitieakkoord al aangekaart in de gemeenteraad. De meerderheid van de raad vond zijn opmerkingen te prematuur…….

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!