© PXB-CC Free photo's

Windenergie: U kunt reageren

Vanaf 23 februari t/m 4 april 2024 ligt het onderzoeksplan ter inzage. U kunt direct reageren.

LEES MEER →

Petitie: Geen windmolen in de Aalkeetpolder

In de Raadsinformatiebrief van 15 aug. jl. staat dat het college dit standpunt wil “nuanceren.” Dit schaadt het vertrouwen van de inwoners.

LEES MEER →

Ontwerpbesluiten windmolen Rozenburg

De afgelopen maanden zijn gemeente Rotterdam, Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat bezig geweest met het beoordelen van de vergunningsaanvragen voor de windmolen op de landtong in Rozenburg.

LEES MEER →

CDA kritisch op wethouder Evers over Windmolenpark Rozenburg

De impact van één windturbine (tiphoogte 234 meter) op de omliggende functies zoals modelvliegclub EMCR en het natuur- en recreatiegebied is minder groot dan de realisatie van twee windturbines

LEES MEER →

Aanmelden voor gesprekstafels over uitbreiding Windpark Rozenburg

De bijeenkomst vind plaats in het stadhuis van Maassluis en is bedoeld voor Maassluise inwoners en ondernemers. Omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen namens de initiatiefnemers Pondera, Rebel groep en Enercon.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

CDA maant wethouder Evers tot spoed overleg over geplande windmolen(s)

In uw reactie geeft u geen termijn aan wanneer u contact opneemt met de wethouder van Rotterdam, wij achten het van belang dit zo snel mogelijk te doen. Op welke termijn gaat u contact opnemen?

LEES MEER →

(Geen) bezwaar tegen grote windmolen

Daar worden de Maassluise burgers mee geconfronteerd die in de Steendijkpolder en de Merellaan wonen

LEES MEER →

Nederwind: Drie ministeries verspreiden fake news over windmolens

“Grote energiebedrijven hebben aan de klimaattafel plannen ontworpen, waarmee zijzelf miljarden subsidies in de wacht slepen. Het wordt betaald door de burger via belastingen in de energierekening.”

LEES MEER →