INGEZONDEN: Dreigt er een Rotterdams omkoopschandaal?

www.maassluis.nu | Deze gang van zaken is hopelijk wel al bekend bij de gemeenteraad van Maassluis. Is er sprake van niet integer handelen? Worden bezwaren ‘weggekocht’ via gedoogbeleid en subsidiëring?

LEES MEER →

Column: Windmolens, convenanten en gemeente

www.maassluis.nu |Het zou goed zijn als Maassluis hier extra aandacht aan gaat schenken en er voor zorgt dat uit deze gelden ook een geluidsscherm langs de A20 wordt gebouwd en voorstelt om hier zonnecellen tegen te plaatsen. Je vangt dan twee vliegen in een klap.

LEES MEER →

Column: Dat was 2013

Ik maak mij wel eens zorgen over mijn stadje, maar …

LEES MEER →

Is dit het bewijs tegen de plek van 8e molen?

www.maassluis.nu – Waarom staat die 7e (ten oosten van de stormvloedkering) nog steeds geprojecteerd op de plek van de achtste?

LEES MEER →

Onderonsje in Stadsregio ‘piepelt’ Maassluis

Kennelijk past dit nog wel in het gebied dat door diverse overheden is aangewezen voor de windenergie. Maassluis heeft in die tijd zitten slapen. Dat mogen we de toenmalige en de huidige wethouder aanrekenen. De Maassluise Gemeenteraad is te laat ingelicht, de kogel was toen planmatig al door de kerk.

LEES MEER →

Uitzonderlijk transport: onderdelen windturbines

Verkeersmaatregelen: Vanaf afgelopen weekend wordt er materiaal voor de bouw van twee windturbines op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Delfland naar Vlaardingen getransporteerd. Dit uitzonderlijke transport rijdt in de avonduren (na 22.00 uur) naar de Maassluissedijk.

LEES MEER →

Gemeenteraad is unaniem boos op Rotterdam

Rotterdam als arrogante grote broer heeft de gemeente Maassluis niet expliciet geïnformeerd over de nadelige wijzigingen van….

LEES MEER →

Column: Vechten tegen windmolens

Het milieu, dat wil wat. Vooral schone lucht, en schone …

LEES MEER →