© www.maassluis.nu – Dubieus Rotterdams gemodder in de polder

MAASSLUIS | Heeft Sjaak van Schie zijn protest tegen de windmolens ingetrokken omdat hij gedoogd wordt qua illegale bouwsels in de polder waar de Oranje bonnen straks komen. Wat is de rol van de projectleider van het windmolenpark? Wordt deze ondernemer wellicht ook nog eens gesubsidieerd in ruil voor het intrekken van zijn  bezwaar? Het is niet rechtstreeks aantoonbaar tot nu toe, maar er zijn wel een paar merkwaardige feiten die ons ter ore zijn gekomen.

Wellicht dat onze plaatselijke politieke partijen meer weten, maar op dit moment hangt er een zweem van dubieus en niet integer handelen over dit Rotterdamse onderwerp.

Het Dossier windmolens is een taai dossier, maar er moet wel met open vizier worden gestreden. Al is het een gevecht tegen windmolens. De onderstaande stukken zijn gedeeld met alle instanties, dus er is geen partij die zich later als ‘niet geïnformeerd’ kan opstellen.  Zouden de partijen in onze gemeenteraad voor dit dossier ook een diepgaand en actueel beeld hebben?

Als sprake is van gebrek aan integriteit, dan is dit wat mij betreft reden voor een schandaal, ook in Rotterdam. Ik blijf dit onderwerp volgen.

Jelle Ravestein


 

Dubieuze rol van projectleider
De projectleider voor de aanleg van de Oranjebonnen is ook de projectleider die verantwoordelijk is voor het windmolenpark langs het Scheur. Er komt een gebiedsgebonden bijdrage vanuit het project windmolenpark voor het project Oranjebonnen (http://www.rotterdam.nl/project:oranjebonnen) en het is de vraag waarop de hoogte van dit bedrag is gebaseerd.

Illegale bouwsels
In de Oranjebuitenpolder is de afgelopen jaren de hortensiakwekerij van Sjaak van Schie tot stand gekomen. Hierbij is sprake van veel illegale bouwsels waarover niet wordt gerept in een antwoord van het college van B&W (http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/postin.cgi/action=view/id=53639).

Dit stuk is opgesteld door projectleider Maarten de Gaaij en er mag dus de vraag worden gesteld waarom de ondernemer zijn verzet heeft gestaakt tegen de plaatsing van de windmolens (http://www.wos.nl/nieuwsbericht/item/20150715-gemeente-naar-raad-van-state-om-windmolens/).

Is er een relatie?
Ik legde de hand op deze brief  die geschreven is door een van de bezwaarhebbers, de heer Leen Vreugdenhil. In dit schrijven aan de gemeenteraad van Rotterdam gaat hij uitgebreid in op deze opvallende gang van zaken.  De brief is ook verzonden aan de Gedeputeerde Groen van de Provincie Zuid-Holland, de Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland, directeur bij de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, de voorzitter Stichting de Bonnen, bestuur LTO-Noord, bestuur Midden Delfland Vereniging,  Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Onderstaand het beeld van het bewuste terrein zoals dat in 2006 was

© GE

© GE

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

2 Reacties

  1. 28 november 2015 at 09:12

    Inmiddels is de website “www.rotterdam.nl/project:oranjebonnen” uit de lucht en Maarten de Gaaij als projectleider Oranjebonnen overgeplaatst naar de functie projectleider Schepenstraat. Veel info over het “gemodder in de polder” is te vinden op https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832402800140835.1073741899.480902785290840&type=3

  2. Hans
    26 september 2015 at 15:53

    Bestuurders,Toezichthouders, lijkt het hebben een eigen agenda danwel andere belangen. Banken, Verzekeraars, Overheid, het wordt alleen maar erger…. Is dit wat mijn vader jaren geleden bedoelde met ‘graaicultuur’ ?