MAASSLUIS | In het kader van de energietransitie werkt de gemeente Rotterdam samen met haar buurgemeenten aan de opwek van schone energie. Hier zijn landelijk, provinciaal, regionaal én lokaal in 2017 afspraken over gemaakt. In de gemeente Rotterdam zijn op vijf locaties windmolens gepland. Een van die locaties betreft de Landtong Rozenburg.

Inloopavonden Rozenburg en Maassluis

De gemeente Rotterdam nodigt bewoners en belanghebbenden van harte uit voor de inloopavonden op maandag 3 juli in Rozenburg en op donderdag 6 juli in Maassluis. We willen bewoners en belanghebbenden de gelegenheid geven om vragen te stellen aan de gemeente, DCMR, Omgevingsdienst Haaglanden, Rijkswaterstaat, de initiatiefnemer en het ruimtelijke adviesbureau dat de initiatiefnemer ondersteunt.

Publicatie ontwerpbesluit

Via deze weg informeren we u over de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van Windpark Rozenburg.

Initiatiefnemer Pondera Development heeft 28 oktober op 2022 de vergunningen voor de bouw van één windmolen op de Landtong Rozenburg aangevraagd bij de gemeente Rotterdam, DCMR, de Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren is onderzocht wat de beste locatie in dit gebied is, zijn er milieuonderzoeken gedaan en verschillende informatieavonden georganiseerd. Deze input is verwerkt en door de initiatiefnemer meegenomen in de uiteindelijke vergunningsaanvragen.

De ontwerpbesluiten, ofwel voorgenomen besluiten op de vergunningsaanvragen, zijn gepubliceerd en te vinden op www.overheid.nl.

Rozenburg
Maandag 3 juli
Gebiedskantoor
Jan van Goyenstraat 1
3181 HR Rozenburg
Tijd 19.00-21.00 uur

Maassluis
Donderdag 6 juli
Stadhuis
Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis
Tijd 19.00-21.00 uur


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Overall Beheerder

Overall Beheerder