MAASSLUIS | PvdA Maassluis houdt geregeld wijkbezoeken. Tijdens een bezoek aan de Buizerdflat waren er veel zorgen over de parkeerdruk. Het aantal parkeerplaatsen is sinds de bouw van de flat in de jaren 70 niet vergroot. Er werd toen uitgegaan van 1,1 auto per huisnummer. Dat is nu gewoon te weinig.

Het blijkt dat bewoners van de Burgemeesterswijk, van de Koekoekstraat, Kwartellaan en de Bosuilstraat dagelijks hun auto’s bij de flat parkeren.

De bewoners van de flat droegen tijdens het gesprek verschillende ideeën aan om meer parkeerplaatsen te creëren en zo de parkeerdruk te verminderen.

Zij wezen bijvoorbeeld op de mogelijkheid extra parkeerplaatsen aan te leggen op een groenstrook waar onlangs zieke bomen gekapt zijn.


Ten aanzien van handhaving werd opgemerkt dat de BOA’s wel bekeuringen uitdelen voor het buiten de parkeervakken parkeren, maar niet voor die voertuigen die volgens de APV er niet mogen staan.

Dan gaat het om uitgebouwde bedrijfsbusjes (transit e.d.), Amerikaanse pickups met open laadbak. Dat soort voertuigen zijn te lang en te breed voor de parkeervakken. Terwijl juist deze voertuigen voor minder plek zorgen in de wijk.

De fractie van de PvdA stelt vragen over dit probleem:


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Jan Verboon
    7 oktober 2022 at 11:32

    Naar aanleiding van het vorige bericht, over het aantal parkeerplaatsen bij het appartementencomplex heb ik 55 parkeerplaatsen geteld bij ingang A en 47 parkeerplaatsen bij ingang B. Totaal 102 parkeerplaatsen. Bij het aantal huisnummers: 114 maal 1,1 zouden dat er dus 125,4 moeten zijn. Zo zijn er dus altijd al 21 parkeerplaatsen te weinig geweest.

  2. J Verboon
    5 oktober 2022 at 16:03

    Ik zit met stijgende verbazing te lezen dat “ik” de groenstrook wil opofferen voor meer parkeerplek. Ook dat er in de 70 er jaren vanuit is gegaan van 1,1 auto per huisnummer, is dat zeker? dat zou op 125,4 parkeerplaatsen uit komen. Ik ga dat na tellen.