MAASSLUIS | De gemeenteraadsfractie VSP stelt aan het college van B&W vragen naar aanleiding van de brief van de Bewoners Commissie de Vliet (BCdV). 

De brief staat als ingekomen stuk inclusief bijlage  

Raadsdocumentatie

In een uitvoerige brief beschrijft de BCdV ervaringen met SeniorenWelzijn (SW). De BCdV heeft door haar intensieve betrokkenheid bij het werk voor de bewoners van de Vliet veel ervaring met het reilen en zeilen van activiteiten voor de bewoners van De Vliet en daarmee ook de inbreng daarin van SW.

De brief is een brandbrief die o.i. vraagt om een gedegen reactie van het college.

 

 

De vragen van de VSP n.a.v. deze brief zijn.

1. Bent u van plan gedetailleerd te reageren op de brief en op welke termijn zegt u toe dit doen.
2. Bent u bereid n.a.v. de geschetste situatie de BCdV en daarmee de raad te informeren hoe de prestatie afspraken met SW zich verhouden met de uitvoering van deze afspraken.
3. Als een van de grootste subsidie ontvangers mag toch worden aangenomen dat de jaarlijkse subsidie aanvraag zorgvuldig wordt gemonitord aan de hand van de prestatie afspraken en geleverde diensten en de bereikte doelen. Hoe vind deze monitoring plaats?
4. Bent u met ons van mening dat de geschetste situatie aanleiding geeft tot een grondige reflectie op de bestaande subsidie relatie met SW.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt