© www.maassluis.nu - Gesproken, gehoord, genegeerd

De gemeenteraad en het college van B&W heeft ter afsluiting van de affaire rond ex-wethouder Eitjes in de plenaire vergadering van dinsdag 22 april een groot deel van de avond gebruikt om gezamenlijk een punt achter deze zaak te zetten. De heer Huub Eitjes had om 5 minuten inspreektijd gevraagd en deze heeft hij gebruikt om zijn kritiek te uiten op de gang van zaken in het feitenonderzoek dat door bureau Berenschot is uitgevoerd. Ook de raad schoot in zijn ogen tekort.

In zijn visie heeft de raad zich nooit verdiept in het financiële reilen en zeilen en de afspraken, maar velt wel een oordeel op ‘van horen zeggen’.  Dat de raad zich daarbij uitsluitend baseert op een onafhankelijk objectief onderzoek is voor hem onverteerbaar. Het niet horen van medebetrokkene Pim Eitjes (ex-voorzitter en ex-interimmanager) maakt in zijn ogen dat men niet alle ins & outs boven water heeft gehaald van wat er achter de schermen speelde. Hij ging in zijn betoog echter geheel voorbij aan de zwaarwegende feiten:

 • De heer Pim Eitjes heeft zich wegens ziekte onttrokken aan de waarheidsvinding
 • Het toenmalig bestuur heeft de vroegere bedrijfsleider het zwijgen opgelegd
 • Het toenmalig bestuur had een dubbel rol door ook zitting te nemen in het bestuur van de nieuwe Maassluise Muziekschool
 • Het elkaar zakelijk voordeel toespelen wordt bewezen geacht
 • Deelnemen aan de discussie over het theater, terwijl het eigen belang al in het geding is
 • Het geen inzage geven in de boekhouding van zijn Nano BV

ernaTeSpenkeAlle fracties in de raad hebben zich uitgesproken, waarbij de VVD als eerste het woord mocht voeren. Woordvoerder Erna te Spenke hield een helder betoog waaruit blijkt dat de partij afstand neemt tot de heer Eitjes. Hij is niet welkom in de partijfractie en de interne integriteitscode zal borg staan dat hij ook zijn zetel in de raad niet gaat opeisen.  Alle fracties spraken hun waardering uit voor de wijze waarop de VVD zich in deze heeft opgesteld.

Naast deze laakbare zaken, treft ook het toenmalig college van B&W kritiek in zake weinig transparant handelen:

 • Subsidiebetalingen met gesloten envelop
 • Adviezen vanuit de raad om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen
 • Te weinig daadkracht in het ‘afdwingen’ van scheiding tussen de besturen
 • Onvoldoende voorwaarden voor verstrekking van subsidies

Burgemeester Karssen gaf aan dat het college inziet dat B&W gedurende de rit steken heeft laten vallen, o.a. in de mate waarin men zich liet informeren toentertijd. Hij kondigde aan dat het college alle aanbevelingen gaat opvolgen uit de motie die door de gezamenlijke fracties was aangekondigd.

Na het voorlezen van de motie door nestor Sjoerd Kuiper (PvdA) was het als een  hamerstuk snel afgerond.

Een enerverende avond kwam zo ten einde. De raad en B& W hebben aangetoond bereid te zijn deze zelfreiniging uit te voeren. Als ook in de ogen van de inwoners deze zaak als correct afgehandeld wordt bestempeld, kan de politiek het vertrouwen van de inwoners weer herpakken.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp
  23 april 2015 at 11:31

  Gaat de VVD naar het volgende drama met Mevr.Groosman?

 2. Aad Rieken
  22 april 2015 at 21:02

  En de column van Joop gaat morgen over….

  Gebroken Eitje(s) krijgt genades(c)hot van Be(e)r en s(c)hot.

 3. Hans van der Burg
  22 april 2015 at 12:39

  Bijzondere vergadering.
  Veel belovende uitspraken van de fracties met vertrouwen in de toekomst.
  Complimenten voor Erna te Spenke voor haar heldere betoog.
  Nu is het tijd om de wethouders post Financiën in te vullen, want dit alles heeft al lang genoeg geduurd.