Op 6 februari a.s. vindt er een verkiezingsdebat plaats waarin de politieke partijen in Maasluis gevraagd wordt wat ze voor sport en cultuur kunnen betekenen en wat hun ideeën zijn over sport en cultuur en de mogelijke samenloop.

Sport en cultuur hebben namelijk meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken.

Het debat geeft de politiek de ruimte om van gedachten te wisselen over de genoemde onderwerpen die heel belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Maar het geeft ook de overige burgers de gelegenheid van zich te laten horen. Laat dus deze gelegenheid niet aan u voorbijgaan.

Onder leiding van de ervaren gespreksleider Eelco Koolhaas belooft het een interessante avond te worden. Het debat is openbaar en voor iedereen toegankelijk. In verband met de voorbereidingen stellen de MSR en CRM het wel op prijs dat u zich van tevoren aanmeldt als u het debat wilt bijwonen. Dat kan via e-mail: jdewaard@kabelfoon.nl voor sport en bij info@crmmaassluis.nl voor cultuur.

Donderdagavond 6 februari 2014, aanvang 20.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis in Maassluis; toegang gratis.

 

Voor meer informatie zie: www.crmmaassluis.nl en: www.msrmaassluis.nl

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer