MAASSLUIS | De taakstelling voor de opvang van statushouders door Maassluis voor het 1e half jaar 2016 bedraagt 38 personen plus een tekort van 9 over 2015. Eind 2015 en per januari 2016 waren woningen in Maassluis beschikbaar, maar vanwege het feit dat het COA achter liep met het koppelen van statushouders aan onze gemeente is de taakstelling 2015 niet gerealiseerd. Begin dit jaar is deze achterstand ingelopen en zijn deze mensen alsnog ingestroomd. Een aantal statushouders voor wie de woningen al gereserveerd en gereed waren, zijn direct geplaatst in de woningen. De overige statushouders zijn allen of via het Klooster of één van de wisselwoningen geplaatst. Een aantal van deze statushouders zijn inmiddels doorgestroomd naar reguliere woningen.

In totaal zijn er in 12 woningen 28 statushouders gehuisvest. Voor alle statushouders in Maassluis geldt dat zij zo snel mogelijk de taal leren en gaan inburgeren.

COA
Het COA geeft aan dat er maar een beperkt aantal mensen in de AZC’s voldoen aan de criteria voor een GVA (zelfredzaam; goede gezondheid; geen lopend begeleidingstraject). Het COA onderkent dat de wijze van aanmelden en registreren rommelig verloopt ten gevolge van werkdruk en onderbezetting en onbekendheid met GVA. Tevens is de afgelopen maanden gebleken dat gemeenten voorkeur uitspreken tot plaatsen van Syrische gezinnen. Inmiddels zijn alle Syrische gezinnen gekoppeld aan een gemeente.

Voor meer details: zie deze raadsinformatiebrief.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu