Nederland kampt met grote uitdaging qua opvang statushouders

De logeerregeling van het COA, waarbij statushouders voor drie maanden kunnen logeren bij gastgezinnen en dat ook de VNG aandacht vraagt voor deze logeerregeling?

LEES MEER →

Kwaliteitsconvenant Taal en Inburgering getekend

De gemeenten worden weer verantwoordelijk voor de integratie van inburgeraars en de kwaliteit van de integratie staat centraal.

LEES MEER →

Meer kansen voor hoogopgeleide statushouders

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van deze groep statushouders. Hun diploma’s uit het land van herkomst worden in Nederland vaak niet erkend. Daardoor gaan hun kennis en talent onnodig verloren.

LEES MEER →

750.000 voor extra inzet op participatie statushouders MVS

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Gemeenten krijgen met de invoering van deze wet de regie over de inburgering weer terug. De ervaringen van de Maatwerkplaats worden meegenomen bij de uitvoering van de nieuwe wet.

LEES MEER →

Vijfenvijftig statushouders ondertekenen participatieverklaring

Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit Syrië en een klein aantal heeft de Eritrese/ Soedanes/ Irakese nationaliteit.

LEES MEER →

Participatieverklaring door statushouders

De vijftig statushouders hebben in groepjes kennis opgedaan van Nederlandse normen en waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en, solidariteit om op een prettige en veilige manier te participeren in de Nederlandse samenleving.

LEES MEER →

Het wordt een onvergetelijke dag voor statushouders

Stichting Onder Een Dak (Stoed) en Welzijn E25, beide betrokken bij de vluchtelingenopvang, waren geraakt door Girigori’s plannen en hebben de verwendag gefaciliteerd en gesponsord.

LEES MEER →
© PR

Haven: Opvang alleenstaande minderjarige erkende vluchtelingen

Het gaat om acht kinderen in de leeftijd van 15 tot 17 jaar die allemaal een verblijfsstatus hebben, met alle rechten en plichten die daar bij horen.

LEES MEER →