MTO Werkleerbedrijf Stroomopwaarts MVS

MAASSLUIS | In 2016 is een medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO) gehouden in het Stroomopwaarts Werkleerbedrijf onder de 1.048 medewerkers met een SW-indicatie met een respons van 65%. De medewerkers van de vier locaties in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen geven Stroomopwaarts gemiddeld het rapportcijfer 6,9 . Het landelijk gemiddelde is 7,2. De afgelopen week worden de resultaten van het rapport gepresenteerd aan alle SW-medewerkers, te beginnen in Schiedam.

Stroomopwaarts wil een goede werkgever zijn en neemt haar medewerkers serieus. Sinds het samengaan van de sociale werkvoorzieningen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam medio 2015 wordt gewerkt aan de afstemming van werkzaamheden en processen van de verschillende locaties. De organisatie bestaat uit verschillende lokale culturen en met het onderzoek wil het management team een duidelijk beeld krijgen van de beleving van de medewerkers in de nieuwe organisatie. Wat vinden zij van de organisatie, hoe staan zij in hun werk en wat zijn belangrijke verbeter- of aandachtspunten in de organisatie? Maar, ook, wat gaat er goed? Aan de hand van de aangedragen verbeter- en aandachtspunten wil Stroomopwaarts zorgdragen voor een prettige werkomgeving waar medewerkers zich thuis voelen en waar zij trots op zijn.

Redelijk tevreden

De resultaten van het MTO laten zien dat de medewerkers van het Werkleerbedrijf redelijk tevreden zijn. Het gemiddelde rapportcijfer voor tevredenheid van de vier locaties is 6,9. Landelijk is de gemiddelde score 7,2. Over het algemeen vinden medewerkers het leuk om bij of via Stroomopwaarts te werken en zijn ze blij met hun werk. Ook zijn medewerkers over het algemeen tevreden over hun collega’s, de onderlinge samenwerking en omgang met elkaar. Medewerkers vinden dat hun leidinggevende prettig met hen omgaat en vertelt over veranderingen op het werk. Wat betreft informatie van de directie verwachten medewerkers meer dan nu, zodat zij meer zicht krijgen op de toekomst. Ze zouden meer werkoverleggen wensen.

Rapport MTO 2016 door SAMR (469 Mb)

Meer afwisseling en betere werkverdeling

Volgens diverse (groepen) medewerkers zou het werk afwisselender mogen zijn en beter aansluiten bij wat zij kunnen. Ook is niet iedereen tevreden over de werkverdeling. Sommige afdelingen hebben het te druk, terwijl andere afdelingen te weinig werk hebben. Medewerkers willen graag nieuwe dingen leren en vragen meer steun van leidinggevenden voor hun ontwikkeling. Een verbeterpunt, waar zeker op ingespeeld gaat worden, want deze vraag sluit goed aan op de opgave waar het Werkleerbedrijf de komende tijd voor staat.

Ontwikkeling om in te spelen op de veranderende wereld

Het Werkleerbedrijf opereert in een veranderende politieke en economische situatie. Met het vervallen van de oude SW-wetgeving, de komst van de Participatiewet en de lagere overheidsbudgetten is de opgave steeds meer gericht op marktconform en rendabel werken. Met medewerkers wordt gekeken naar ontwikkelingsmogelijkheden om goed in te kunnen spelen op de vraag van externe opdrachtgevers. Dat betekent ook dat van medewerkers gevraagd wordt flexibel te werken zowel op de verschillende locaties als qua werktijden. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met de mogelijkheden en de afspraken in de cao.

Ook worden mogelijkheden bekeken om aan de slag te gaan bij werkgevers, door bijvoorbeeld projecten op locatie (flexteam), detachering of indiensttreding van werknemers met een arbeidsbeperking bij de werkgever zelf.

Bijzondere medewerkers

Iedere werknemer is anders. Voor mensen die deze stappen niet kunnen maken, blijft het Werkleerbedrijf beschut werk aanbieden op haar eigen locaties en kijkt met medewerkers wat de mogelijkheden zijn om zich daar te ontwikkelen. “We hebben bijzondere medewerkers, allemaal met hun eigen talenten. Die gaan we maximaal inzetten. Dat leidt tot een gezonde organisatie: zowel financieel gezond als ook gezond omdat medewerkers maximaal uitgedaagd worden en trots zijn”, aldus Desiree Curfs, directeur Stroomopwaarts.

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt