Begin februari vroeg de PvdA fractie de aandacht van B&W voor de verkeerssituatie van ondermeer de PC Hooftlaan. In reactie daarop was toegezegd dat deze op enkele punten veiliger vorm zal worden gegeven. In die periode heeft  Stichting Onder een dak (Stoed) aangegeven dat de situatie rondom de ingang van de Hooftzaak als erg onveilig werd ervaren.

Stoed is daarop in overleg getreden met de gemeente om te kijken of er een goede oplossing te creëren is. Onlangs meldde de Stichting dat deze gesprekken nog niet hebben geleid tot een adequate oplossing en zeker niet op korte termijn. Dat is uit het oogpunt van verkeersveiligheid en toegankelijkheid een ongewenste ontwikkeling. Zeker als alle betrokkenen rondom de ventweg instemmen met de oplossing, is het verstandig om op korte termijn de situatie daar veiliger te maken.

De PvdA vraagt B&W om concrete acties op korte termijn.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt