© BDEH – Schansbrug in onderhoud

De VSP stel vragen aan B&W over de gang van zaken rond de Schansbrug.

Op 30 april heeft u de bewoners van het Schanseiland en omgeving geïnformeerd over de voorgenomen reparatie aan de Schansbrug, waardoor deze 2 dagen buiten bedrijf zal zijn. Het betreft het vervangen van een verenpakket waarmee de brug in de hoogste stand wordt afgestopt. Een aantal veren zijn gebroken en uit voorzorg wordt aan beide zijden het verenpakket vervangen. In januari 2012 heeft de Schansbrug een ingrijpende renovatie ondergaan en vanaf die tijd hebben er zich regelmatig problemen voorgedaan, die tot nu toe veel extra geld hebben gekost. Wij hebben naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen.

  1. Zijn genoemde veren tijdens de renovatie in 2012 vervangen?
  2. Zo niet, waarom zijn deze niet vervangen?
  3. Valt de reparatie op 8 en 9 mei onder de garantie?
  4. Zo niet, wat zijn hiervan de extra kosten?
  5. Wat zijn de gemaakte garantie afspraken?

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt