© PR – Ambulancezorg van levensbelang

De VVD-fractie heeft naar aanleiding van de rapportage van de veiligheidsregio met betrekking tot ambulancezorg in het eerste kwartaal van 2014 enkele vragen aan het college van B&W gesteld.

Uit de eerste kwartaalrapportage blijkt namelijk dat nog steeds 1 op de 5 ambulances te laat komt in situaties die levensbedreigend kunnen zijn. De fractie wil weten of het college daarover de afgelopen periode contact heeft gehad met de directie van de veiligheidsregio en, zo ja, wat daarvan de uitkomst is geweest.

Extra aandachtspunt is dat uit de rapportage blijkt dat de aanrijtijden voor de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Albrandswaard in 2012 een zelfde prestatie als Maassluis lieten zien en nu aanzienlijk verbeterd zijn, terwijl hier voor Maassluis nauwelijks sprake van is. De vraag is welke specifieke maatregelen in die twee gemeenten geleid hebben tot de verbetering en waarom deze specifieke maatregelen in Maassluis niet toegepast kunnen worden.

Tenslotte informeert de fractie of de ambulance standplaats die in Maassluis op warme dagen tijdens de zomermaanden van 2013 gerealiseerd werd er ook in 2014 zal zijn.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt