Rond de jaarwisseling wordt veel hinder en schade ondervonden van vuurwerk door burgers en hulpverleners. En daarnaast ontstaan er ook veelvuldig gevaarlijke situaties. De Tweede Kamer heeft begin juli 2014 besloten de verkoop van vuurwerk op 3 dagen te houden. Het tijdsbestek waarin vuurwerk afgestoken mag worden is teruggebracht naar een periode van 10 uur ’s ochtends naar 18.00 uur ’s avonds op 31 december tot 02.00 uur in de ochtend van Nieuwjaarsdag. De afgelopen jaren is tevens gebleken dat zwaar vuurwerk steeds vaker wordt afgestoken door particulieren tijdens de nieuwjaarsnacht.

De fractie van de VVD stelt de volgende vragen aan B&W:

  1. Hulpverleners en burgers worden in de nieuwjaarsnacht vaker en vaker bedreigd door vuurwerkafstekers. Bent u bekend met het overleg tussen ambtenaren van gemeenten, de VNG en het centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid? Wordt er door Maassluis ook deelgenomen aan dit overleg om veiligheid voor burgers en hulpverleners te vergroten? Zo nee, waarom niet en welke gemeenten uit de regio nemen wel deel.
  2. Bent u van plan extra te handhaven nu er tussen 10 uur in de ochtend en 18 uur in de middag geen vuurwerk meer afgestoken mag worden?
  3. Bent u voornemens om de vuurwerkvrije zones in Maassluis uit te bereiden en zo ja aan welke zones denkt u?
  4. Wat wordt er (extra) georganiseerd voor de Jeugd? Wordt hiermee samengewerkt met Welzijn E25 en zijn georganiseerde feesten een mogelijkheid?
  5. Werkt u, binnen uw bevoegdheid, samen met andere buurt- en regiogemeenten, om de overlast en de mogelijke gevolgen van o.a. geïmporteerd vuurwerk tot een minimum te beperken voor burgers en hulpverleners?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 20 augustus 2014 at 10:19

    Het mooiste werk is VUURWERK.