Het is interessante kost voor iedereen die wel weten hoe het water lokaal wordt beheersd

MAASSLUIS | Maassluis transporteert voor het grootste gedeelte haar stedelijke afvalwater via een gemengd rioolstelsel waar afvalwater (DWA) en hemelwater (HWA) door dezelfde buis wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering De Groote Lucht (Vlaardingen) van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Citaat uit par 2.4 het waterplan

Wanneer het zo hard regent dat de capaciteit van het rioolstelsel wordt overschreden dan stort het gemengde afvalwater uit het rioolstelsel over op het oppervlaktewater.

Dit om te voorkomen dat het rioolwater ongecontroleerd en zichtbaar op straat stroomt. Vanzelfsprekend heeft een overstortsituatie tijdelijk effect op de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Er ligt een aantal van deze riooloverstorten in de Steendijkpolder, Dijkpolder, Sluispolder, Weverskade, de Noordgeer, Binnen- en Buitenhaven.

Bovenstaande is ontleend aan het Waterplan voor Maassluis van het Hoogheemraadschap van Delfland

WATERPLAN 2008

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu