www.maassluis.nu - Directeur A. van Daalen (VRR)

Veiligheid was een van de thema’s die dinsdagavond in de gemeenteraad van de thema-avond. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen maanden rond criminaliteit en de brandweer mocht men verwachten dat er veel vragen zouden zijn. Ook belangstelling uit de burgerij leek op zijn plaats. De pers was voltallig aanwezig met vijf verschillende media. Er waren echter maar twee belangstellenden van buiten de raad.

Allereerst gaf burgemeester Karssen een overzicht vanuit zijn gezichtspunt als portefeuillehouder Openbare Veiligheid. Van politiezijde werd door Maaike van Os – teamchef van het basisteam Waterweg – een presentatie op hoofdlijnen gegeven over de inspanningen en resultaten in 2014 en een vooruitblik op wat in 2015 op het programma staat. Aansluitend deed Annemarie van Daalen – directeur van de regionale brandweer, onderdeel van de VRR – haar verhaal over besparingen, reorganisatie en verbeterpunten.

Teleurstellende vragenronde
Aansluitend stelden raadsleden vragen om verdere details en verklaring of uitleg op onderdelen. De beantwoording gaf weinig inzicht omdat er te veel algemeenheden werden uitgesproken. Daar waar heel concrete antwoorden mogelijk waren, hielden allen zich op de vlakte. Kenmerkend voor die non-informatieve vragenronde was het gedrag van de pers: allen waren op op hun telefoon of laptop bezig met andere zaken.

Gemiste kans
Sjoerd Kuiper (PvdA) hield echter vast en herhaalde een tweetal vragen die slechts ontwijkend of globaal waren beantwoord. Helaas kapte de voorzitter van deze avond hem af “omdat de tijd al voorbij was en nu het vervolgthema Seniorenconvenant aan de beurt’ was. Het was een gemiste kans om echte helderheid te verkrijgen.

Lees meer details in overige berichtgeving van vandaag (link)

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt